Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Trần Công Quỳnh Lân

Thành viên HĐQT
Phó TGĐ Vietinbank

Giới thiệu

Sinh năm 1979
Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Quá trình công tác

Năm 2001, Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng OCBC, Singapore và đã từng giữ chức danh Phó Chủ tịch. Từ tháng 5/2012, Ông công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm/Khối Công nghệ thông tin. Từ tháng 03/2015 tến nay, Ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietinbank. Từ tháng 7/2015, Ông làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 8/2020 đến nay, Ông tiếp tục làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null