Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

Cổng thanh toán trực tuyến Napas

Giới thiệu

Dịch vụ Cổng thanh toán trực tuyến NAPAS cho phép chủ thẻ do Tổ chức thành viên NAPAS phát hành thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trên các kênh bán hàng trực tuyến (website, mobile app, ...) của các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới của NAPAS. Phương tiện thanh toán gồm Thẻ nội địa, tài khoản ngân hàng, mã VietQR.

Lợi ích dịch vụ cho Ngân hàng phát hành
Lợi ích dịch vụ cho Ngân hàng thanh toán

Mô hình Dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing