Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

chuyển nhanh NAPAS 247

Giới thiệu

Dịch vụ Chuyển nhanh NAPAS 247 là dịch vụ do NAPAS cung cấp cho các Tổ chức thành viên (Ngân hàng hoặc Tổ chức phi ngân hàng), cho phép khách hàng của TCTV chuyển tiền đi và nhận tiền chuyển đến theo thời gian thực (real-time) thông qua các phương tiện và kênh giao dịch như sau:

Phương tiện

Thẻ

Tài khoản ngân hàng

VietQR

Số điện thoại

Tài khoản ví điện tử

Tài khoản Mobile Money

Kênh giao dịch

Internet banking

Mobile banking

ATM

Quầy giao dịch

Đặc điểm

icon-completeChuyển tiền, nhận tiền ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi.

icon-completeKết nối 58 thành viên là các Ngân hàng, Công ty viễn thông.

icon-completeKiểm tra thông tin chủ thẻ/ tài khoản thụ hưởng trước khi thực hiện giao dịch.

icon-completeKênh giao dịch đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

icon-completeHạn mức chuyển lên đến dưới 500 triệu VND/giao dịch.

Lợi ích của Dịch vụ

Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Tổ chức thành viên

Gia tăng các dịch vụ tiện ích trên nền thẻ/ tài khoản cho khách hàng

Tăng doanh thu từ dịch vụ 

Mô hình dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing