Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên

Phó Tổng giám đốc

Giới thiệu

Sinh năm 1970
Thạc sĩ kinh tế, Thạc sĩ kế toán

Quá trình công tác

Năm 1996, Bà bắt đầu công tác tại Ban quản lý các dự án tín dụng quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2009, Bà đảm nhận vị trí Phó giám đốc Ban quản lý các dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 5/2020, Bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc NAPAS, sau đó được giao phụ trách Ban điều hành Công ty từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2022. Tháng 8/2020, Bà làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Phó Tổng giám đốc NAPAS.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null