Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

RÚT TIỀN bằng mã vietQR (vIETQRCASH)

Giới thiệu

Dịch vụ rút tiền bằng mã VietQR (tên thương hiệu là VietQRCash) là dịch vụ cho phép khách hàng rút tiền tại máy ATM mà không cần thẻ NAPAS. Giao dịch được thực hiện bằng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Tính năng nổi bật của dịch vụ là có thể thực hiện giao dịch rút tiền trên mạng lưới máy ATM liên ngân hàng, tạo ra sự linh hoạt và tiện lợi cho người dùng.

Đặc điểm

icon-complete Tiêu chuẩn mã VietQR tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở QR Code do NHNN ban hành

icon-complete Hạn mức và biểu phí giao dịch tương tự như quy định hiện nay đối với giao dịch rút tiền trên ATM bằng thẻ NAPAS.

Lợi ích của dịch vụ

Rút tiền dễ dàng qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động

An toàn và bảo mật thông tin khách hàng

Rút tiền linh hoạt trên mạng lưới máy ATM liên ngân hàng

Tăng trải nghiệm của khách hàng trên hành trình số hóa các dịch vụ ngân hàng

Các bước rút tiền tại ATM bằng mã VietQR

(Thao tác nhập số tiền và nhận số pin linh hoạt theo từng Ngân hàng)

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
{"id":"241407242549592064","url":"/dich-vu-rut-tien-bang-ma-vietqr-vietqrcash-182230825143349248.htm","title":"Dịch vụ rút tiền bằng mã VietQR (VietQRCash)","MetaDescription":"","MetaKeyword":"","MetaKeywordFocus":"","ZoneId":1821974,"Id":"182230825143349248","EncryptId":"182230825143349248","StrId":"182230825143349248","SiteId":182,"Title":"Dịch vụ rút tiền bằng mã VietQR (VietQRCash)","SubTitle":"","Sapo":"Dịch vụ rút tiền bằng mã VietQR (VietQRCash)","Avatar":"479491956813160448/2023/8/25/008a6506-1665371586666816821404-16928614918121656676033-17-0-377-640-crop-1692948815468714482965.jpg","AvatarDesc":"","Avatar2":"","Avatar3":"","Avatar4":"","Avatar5":"","Author":"","NewsRelation":"[]","Status":8,"Source":"","IsFocus":false,"Type":18,"ThreadId":0,"CreatedDate":"2023-08-25T14:33:49Z","LastModifiedDate":"2023-09-19T09:03:30Z","DistributionDate":"2023-08-25T07:41:00Z","CreatedBy":"nguyenvanhieu_vcc","LastModifiedBy":"dangminhphuong","PublishedBy":"nguyenvanhieu_vcc","EditedBy":"","LastReceiver":null,"WordCount":0,"ViewCount":0,"Priority":0,"ListZoneId":"1821953","Tag":"","Note":"","TagPrimary":null,"Price":0,"DisplayStyle":0,"DisplayPosition":0,"DisplayInSlide":0,"AvatarCustom":"","OriginalId":0,"NewsType":0,"IsOnHome":true,"Url":"/dich-vu-rut-tien-bang-ma-vietqr-vietqrcash-182230825143349248.htm","OriginalUrl":null,"NoteRoyalties":"","TagItem":"","NewsCategory":0,"InitSapo":"","TemplateName":"","TemplateConfig":"[]","IsPr":false,"PrPosition":0,"AdStore":false,"AdStoreUrl":null,"PrBookingNumber":null,"IsBreakingNews":false,"IsOnMobile":false,"PegaBreakingNews":0,"InterviewId":0,"RollingNewsId":0,"TagSubTitleId":0,"ZoneName":"Dành cho ngân hàng","QuickNewsVietId":"0","CmsAccountVietId":"0","PenName":null,"IsActivePenName":false,"IsShowPenNameCTV":false,"ContentFooterType":0,"LocationType":0,"ExpiredDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SourceURL":"","BonusPrice":0,"ShortTitle":"","ParentNewsId":"0","ApprovedBy":"nguyenvanhieu_vcc","ApprovedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","ReturnedBy":null,"SentBy":null,"ErrorCheckedBy":null,"ErrorCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SensitiveCheckedBy":null,"SensitiveCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","LastModifiedDateBySource":"0001-01-01T00:00:00Z","IsProd":false,"IsBot":0,"IsEdit":0,"IsEditDistributionDate":0,"ListOldId":null,"BrandIds":null,"GroupId":-1,"PageNumber":0,"EditedExpertiseBy":null,"EditedDepartmentBy":null,"ListAuthorId":"","IsRoyalties":0,"originalDistributionDate":"2023-08-25T14:41:00Z","BrandContent":0,"Sticker":0,"ExpertId":0,"TopicId":0,"CurrentTopic":0,"CurrentThread":0,"is_show_avatar":true,"Manual_DistributionDate":"2023-08-25T07:41:00Z","MetaTitle":""}