Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Nguyễn Hoàng Long

Phó tổng giám đốc

Giới thiệu

Sinh năm 1978
Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác

Từ năm 2002, Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam với các vị trí trưởng nhóm Nghiên cứu phát triển, Trung tâm thẻ, phó phòng Chính sách bán lẻ trực thuộc Hội sở chính. Năm 2007, Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink.
Sau khi Banknetvn sáp nhập với Smartlink và đổi tên thành Napas, từ tháng 4/2015 Ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nghiệp vụ của Công ty.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null