Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Thành viên HĐQT
Phó TGD Vinaphone

Giới thiệu

Sinh năm 1978
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Năm 2002, Ông bắt đầu công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), từng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS), Phó Tổng giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT). Từ năm 2022 đến nay, Ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông VNPT Vinaphone. Từ tháng 7/2015, Ông làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 8/2020 đến nay, Ông tiếp tục làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null