Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Nguyễn Quang Minh

Tổng giám đốc

Giới thiệu

Sinh năm 1973
Kỹ sư công nghệ thông tin

Quá trình công tác

Ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm tích hợp hệ thống Công ty Phát triển đầu tư công nghệ FPT, Trưởng phòng Quản lý tin học Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC), Tổng giám đốc và Ủy viên HĐQT Công ty CP Thanh toán điện tử VNPT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn).
Sau khi Banknetvn sáp nhập với Smartlink và đổi tên thành Napas, Ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2022. Tháng 4/2022, Ông làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Napas.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null