Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Ông Bùi Tấn Tài

Thành viên HĐQT
Phó Tổng giám đốc ACB

Giới thiệu

Sinh năm 1973 Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Ông gia nhập ACB năm 1995, giữ vị trí Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân từ năm 2004 đến năm 2007, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, và Giám đốc Khối Vận hành từ tháng 1 năm 2023. Từ tháng 2/2007 đến nay, Ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc ACB. Từ tháng 12/2022 đến nay, Ông làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025.Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null