Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Bà Phạm Mai Liên

Thành viên ban kiểm soát

Giới thiệu

Sinh năm 1981
Thạc sĩ Ngân hàng - Tài chính

Quá trình công tác

Từ tháng 9/2005, Bà là Cán bộ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV). Từ tháng 11/2008 đến nay, Bà công tác tại Ban quản lý đầu tư BIDV, hiện giữ chức vụ Phó trưởng phòng Ban Quản lý Đầu tư. Từ tháng 8/2020 đến nay, Bà làm thành viên BKS Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null