Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

kiểm tra Đánh GIÁ TÍNH ĐÁP ỨNG BỘ TIÊU CHUẨN

Bộ tiêu chuẩn VCCS là gì?

Ngày 05/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức ban hành 10 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) bao gồm các nội dung về các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, để thuận tiện cho việc triển khai với các Tổ chức thành viên (TCTV), cũng như các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan, NAPAS đã kế thừa TCCS của NHNN và ban hành Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS của NAPAS. Bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành sẽ hoàn toàn tuân thủ theo TCCS của NHNN và bổ sung thêm các đặc tả kỹ thuật để các Đơn vị xin cấp chứng nhận (TCTV / các hãng sản xuất thẻ / các hãng sản xuất thiết bị chấp nhận thẻ / trung tâm cá thể hóa thẻ) có thể triển khai các sản phẩm cụ thể.

Danh sách Bộ tiêu chuẩn VCCS
Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing