Điều khoản sử dụng

Hoạt động của chúng tôi

Tin NAPAS

Thư mời chào giá gói mua sắm: "Thiết kế và vận hành website Napas"

Thư mời chào giá gói mua sắm: "Thiết kế và vận hành website Napas"

23/03/2023 16:46

Tin NAPAS

Thư mời chào giá gói mua sắm: "Mua dịch vụ bảo trì thiết bị bảo mật HSM của hệ thống quản lý chứng thư số NAPAS VCCS CA"

Thư mời chào giá gói mua sắm: "Mua dịch vụ bảo trì thiết bị bảo mật HSM của hệ thống quản lý chứng thư số NAPAS VCCS CA"

21/03/2023 10:00

Tin NAPAS

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm “Mua gia hạn Giấy phép hỗ trợ kỹ thuật của phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và của phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)”

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm “Mua gia hạn Giấy phép hỗ trợ kỹ thuật của phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và của phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)”

28/02/2023 16:00

Tin tức - Sự kiện

NAPAS tăng cường thúc đẩy thanh toán điện tử nhằm đẩy mạnh du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Sáng ngày 28/2/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, NAPAS và Đại diện xúc tiến du lịch của Tổng cục du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc đã kí kết Biên bản ghi nhớ thúc đẩy thanh toán điện tử nhằm đẩy mạnh du lịch giữa hai nước. Sự hợp tác nói trên không chỉ góp phần hỗ trợ cho phát triển du lịch, mà còn cho các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế của Việt Nam và Hàn Quốc.

28/02/2023 08:34

Tin NAPAS

Thông báo kết quả lưa chọn đơn vị cung cấp cho gói Cải tạo tầng 2

Thông báo kết quả lưa chọn đơn vị cung cấp cho gói Cải tạo tầng 2

23/02/2023 16:55

Tin NAPAS

Bản yêu cầu chào giá gói mua sắm: Thi công điều chỉnh hệ thống Phòng cháy chữa cháy tầng 2 tòa nhà Pacific Place

Bản yêu cầu chào giá gói mua sắm: Thi công điều chỉnh hệ thống Phòng cháy chữa cháy tầng 2 tòa nhà Pacific Place

20/02/2023 14:50

Tin NAPAS

Gia hạn nộp Hồ sơ chào giá cho gói mua sắm: “Mua gia hạn Giấy phép hỗ trợ kỹ thuật của phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và của phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)”

Gia hạn nộp Hồ sơ chào giá cho gói mua sắm: “Mua gia hạn Giấy phép hỗ trợ kỹ thuật của phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và của phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)”

03/02/2023 09:17

Tin NAPAS

Thư mời chào giá gói mua sắm “Cải tạo Văn phòng tầng 2 tòa nhà Pacific Place”

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và kính mời Quý Công ty tham gia chào giá gói mua sắm: "Cải tạo Văn phòng tầng 2 tòa nhà Pacific Place".

03/02/2023 08:59

Tin tức - Sự kiện

NAPAS đảm bảo vận hành hạ tầng thanh toán ổn định, an toàn và thông suốt đặc biệt trong các dịp cao điểm

Hà Nội, ngày 17/01/2023, trong xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thời gian qua, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã triển khai các giải pháp để luôn sẵn sàng về hạ tầng và nguồn lực, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và thông suốt, đặc biệt trong các dịp cao điểm và cận Tết Nguyên Đán.

17/01/2023 11:39

Tin NAPAS

Thư mời chào giá gói mua sắm: "Mua gia hạn Giấy phép hỗ trợ kỹ thuật của phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và của phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)

Thư mời chào giá gói mua sắm: "Mua gia hạn Giấy phép hỗ trợ kỹ thuật của phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và của phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)

13/01/2023 11:38

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing