Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT Vietcombank

Giới thiệu

Sinh năm 1975
Thạc sĩ Tài chính

Quá trình công tác

Từ năm 1997, Bà bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Viecombank). Từ tháng 9/2009 đến tháng 12/2014, Bà từng giữ các chức vụ Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Trưởng Phòng chính sách tín dụng, Thành viên HĐQT Vietcombank. Từ tháng 12/2014 đến nay, Bà giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietcombank. Từ tháng 4/2022 đến nay, Bà là thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null