Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Bà Nguyễn Tú Anh

Thành viên HDQT

Giới thiệu

Sinh năm 1965
Thạc sĩ kinh tế

Quá trình công tác

Tháng 12/1988, Bà bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quản lý thẻ. Từ năm 2007, Bà giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink. Sau khi Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink được sáp nhập vào Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và đổi tên thành Napas, từ năm 2015 đến tháng 5/2017, Bà tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc, thành viên HĐQT. Tháng 6/2017, Bà làm Chủ tịch HĐQT Napas nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 8/2020 đến nay, bà làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null