Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

chuyển mạch nội địa ATM/POS

Giới thiệu

Dịch vụ chuyển mạch nội địa tại ATM/ POS là dịch vụ cho phép chủ thẻ nội địa NAPAS giao dịch trên mạng lưới ATM/POS của các Tổ chức thành viên NAPAS.

Các dịch vụ cung cấp trên ATM/POS

ATM

Rút tiền
Chuyển khoản nội bộ ngân hàng
Truy vấn số dư
In sao kê rút gọn
Đổi PIN

POS

Thanh toán hàng hoá, dịch vụ
Hủy thanh toán hàng hóa, dịch vụ
Hoàn trả một phần thanh toán hàng hóa, dịch vụ
Truy vấn số dư
Đổi PIN

Lợi ích Dịch vụ

Mạng lưới chấp nhận thẻ rộng lớn, đáng tin cậy

Cung cấp dịch vụ đa dạng trên kênh ATM/POS cho khách hàng

Nâng cao hiệu suất sử dụng hạ tầng kết nối thiết bị ATM/POS sẵn có

Mô hình Dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing