Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

Nạp tiền 

Giới thiệu

Dịch vụ Nạp tiền là dịch vụ NAPAS cung cấp cho các Ngân hàng cho phép khách hàng có Thẻ hoặc Tài khoản Ngân hàng thực hiện giao dịch nạp tiền vào tài khoản dịch vụ trả trước (tài khoản điện thoại di động, dịch vụ nội dung số…) của các Nhà cung cấp dịch vụ có kết nối với NAPAS mọi lúc, mọi nơi thông qua các kênh giao dịch của Ngân hàng bao gồm và không giới hạn như Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Kiosk Banking, ATM, POS, Quầy giao dịch.

Đặc điểm

icon-completeGia tăng tiện ích cho khách hàng.

icon-completeHỗ trợ nhiều Nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như viễn thông, dịch vụ nội dung số…

icon-completeTăng doanh thu từ việc triển khai dịch vụ.

Lợi ích của Dịch vụ

Gia tăng tiện ích cho khách hàng

Kết nối với với nhiều Nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực như viễn thông, truyền hình kỹ thuật số, dịch vụ nội dung số...

Tăng doanh thu từ việc triển khai dịch vụ nạp tiền/thanh toán không dùng tiền mặt.

Mô hình Dịch vụ

Danh sách các ngân hàng tham gia dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing