Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

Nạp tiền 

Giới thiệu

Dịch vụ Nạp tiền là dịch vụ NAPAS cung cấp cho các Ngân hàng cho phép khách hàng có Thẻ hoặc Tài khoản Ngân hàng thực hiện giao dịch nạp tiền vào tài khoản dịch vụ trả trước (tài khoản điện thoại di động, dịch vụ nội dung số…) của các Nhà cung cấp dịch vụ có kết nối với NAPAS mọi lúc, mọi nơi thông qua các kênh giao dịch của Ngân hàng bao gồm và không giới hạn như Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Kiosk Banking, ATM, POS, Quầy giao dịch.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing