TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tin NAPAS

37 NGÂN HÀNG TIẾP TỤC MIỄN/GIẢM PHÍ CHUYỂN TIỀN LẦN 2

Ngày 25/03/2020 là thời điểm chương trình miễn/giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ lần thứ 2 trong năm 2020 của các ngân hàng ...

Tin thị trường

DỊCH BỆNH LEO THANG, NGÂN HÀNG MIỄN GIẢM PHÍ DỊCH VỤ

Ngay khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán để phát triển thanh toán ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam