Điều khoản sử dụng

Cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Napas

avatar

Bà Lê Thị Việt Hà

Thành viên Ban kiểm soát

Giới thiệu

Sinh năm 1979
Thạc sĩ Marketing

Quá trình công tác

Tháng 3/2003, Bà bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), từng giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán - Trung tâm vốn. Tháng 6/2020, bà làm Phó phòng Kiểm soát tuân thủ Napas. Từ tháng 8/2020 đến nay, Bà làm thành viên BKS Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null