Điều khoản sử dụng

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất với Chính phủ, Ngân hàng, Trung gian thanh toán, khách hàng và các đối tác thông qua hợp tác cùng mang đến những sản phẩm thanh toán sáng tạo, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và đáng tin cậy đối với người dân Việt Nam

Sứ mệnh

Gắn kết người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng bằng các sản phẩm thanh toán sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày.

Giá trị cốt lõi

Làm việc nhóm và hợp tác
Sáng tạo và đổi mới
Chính trực
Cam kết

Nhận diện thương hiệu NAPAS

Logo
Slogan
Màu sắc
Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing