Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN VÍ ĐIỆN TỬ

Giới thiệu

NAPAS cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho Trung gian thanh toán để thực hiện việc kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử cho các giao dịch rút tiền ra khỏi Ví điện tử, đối chiếu dữ liệu thanh toán và tính toán kết quả số tiền phải thu, phải trả giữa các bên liên quan.

Sự khác biệt

Khả năng rút tiền về thẻ ghi nợ nội địa/tài khoản thanh toán từ tài khoản ví điện tử về tài khoản thẻ, tài khoản thanh toán của 52 Ngân hàng thành viên NAPAS

Tương thích với nhiều loại thiết bị truy cập khác nhau, hỗ trợ giao diện thanh toán trên PC, Mobile, Tablet…

Các bước thao tác đơn giản, giao diện thiết kế trực quan, hỗ trợ giao diện Desktop, Mobile web, Mobile app…

Quy trình Dịch vụ

Danh sách các đơn vị tham gia dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing