Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

thanh toán bằng mã QR

Giới thiệu

Dịch vụ thanh toán bằng mã VietQR là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện việc kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử để thực hiện các giao dịch thanh toán bằng mã VietQR giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các ngân hàng, từ đó cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán bằng mã VietQR tại các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng cách sử dụng Ứng dụng thanh toán mã QR.

Đặc điểm

icon-completeTriển khai theo phương thức Merchant-presented (Đơn vị chấp nhận thanh toán hiển thị mã VietQR để khách hàng thực hiện quét mã)

icon-completeTiêu chuẩn mã VietQR tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở của NHNN

icon-completeÁp dụng triển khai cho các Đơn vị chấp nhận thanh toán có Điểm giao dịch/Điểm bán offline và online tại Việt Nam và quốc tế (Thái Lan)

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing