Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Hưng

Chủ tịch HĐQT

Chi tiết

Ông Nguyễn Minh Phương

Phó chủ tịch HĐQT
Phó TGĐ Agribank

Chi tiết

Ông Nguyễn Quang Minh

Thành viên HĐQT
TGĐ NAPAS

Chi tiết

Bà Nguyễn Tú Anh

Thành viên HĐQT

Chi tiết

Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên

Thành viên HĐQT
Phó TGĐ NAPAS

Chi tiết

Bà Phan Thị Chinh

Thành viên HĐQT
Uỷ viên HĐQT BIDV

Chi tiết

Ông Trần Công Quỳnh Lân

Thành viên HĐQT
Phó TGĐ Vietinbank

Chi tiết

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Thành viên HĐQT
Phó TGĐ Vietcombank

Chi tiết

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Thành viên HĐQT
Phó TGĐ Vinaphone

Chi tiết

Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên

Thành viên HĐQT
Phó TGĐ ACB

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam