Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Cường

Trưởng ban kiểm soát

Chi tiết

Ông Nguyễn Minh Tâm

Thành viên Ban kiểm soát
Phó TGĐ Sacombank

Chi tiết

Ông Phạm Trường Giang

Thành viên Ban kiểm soát
Phó Phòng PTTT- Vụ Thanh toán NHNN

Chi tiết

Ông Lê Hồng Sơn

Thành viên Ban kiểm soát
Phó TGĐ Hdbank

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam