​​GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Làm việc nhóm và hợp tác
  • Sáng tạo và đổi mới
  • Chính trực
  • Cam kết

Đây là bốn giá trị cốt lõi, nền tảng để NA PAS xây dựng vị thế trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất, mang đến những sản phẩm thanh toán sáng tạo, dễ tiếp cận, dễ sử dụng với người dân Việt Nam.

Làm việc nhóm và hợp tác

"Đoàn kết là sức mạnh" chính là tinh thần làm việc của NAPAS, là nền tảng dẫn lối thành công. Bên cạnh đó, sự tin tưởng hợp tác của các ngân hàng, đối tác, khách hàng chính là nguồn động lực vô cùng to lớn giúp cho NAPAS phát triển vững mạnh hơn từng ngày.

Sáng tạo và đổi mới

NAPAS luôn đề cao và đầu tư vào sự sáng tạo, đổi mới để có thể nhanh chóng tiếp cận, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất vào chiến lược hoạt động nhằm cung ứng ra thị trường các sản phẩm dịch vụ thanh toán không tiền mặt hiện đại và nhiều tiện ích.

Chính trực

Chính trực là một trong những tiêu chí hàng đầu của NAPAS. Chúng tôi phát triển dựa trên tiêu chí: uy tín bền vững, tập thể đồng lòng, sản phẩm chất lượng, triển vọng dài hạn.

Cam kết

NAPAS cam kết vận hành ổn định, liên tục, không gián đoạn, cung cấp dịch vụ 24/7 với chất lượng đồng đều về hạ tầng liên thông dịch vụ, đa dạng về tiện ích thanh toán, an ninh an toàn và bảo mật.

 


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam