Điều khoản sử dụng

Hội nghị ngân hàng thành viên là sự kiện thường niên nhằm tri ân sự hợp tác hiệu quả của các ngân hàng thành viên đã đồng hành cùng NAPAS trong quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. 
Hội nghị tập trung vào các nội dung gồm đánh giá những kết quả các Ngân hàng và NAPAS cùng nhau thực hiện trong năm, chia sẻ kế hoạch và các dự án chiến lược sẽ được triển khai trong thời gian tới. 
Trong khuôn khổ sự kiện, NAPAS đặc biệt vinh danh những đóng góp của ngân hàng thành viên với các danh hiệu: Ngân hàng xuất sắc; Ngân hàng tiêu biểu; Ngân hàng dẫn đầu về giao dịch chi tiêu thanh toán thẻ NAPAS; Ngân hàng dẫn đầu về số lượng giao dịch NAPAS 247 chiều phát hành; Tổ chức thành viên dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247; Tổ chức thành viên dẫn đầu trong việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ VietQR; Ngân hàng dẫn đầu trong việc phủ rộng dịch vụ VietQR tới khách hàng; Ngân hàng dẫn đầu về độ hiệu quả trong  việc đầu tư và phát triển mạng lưới ATM; Ngân hàng dẫn đầu về độ hiệu quả trong việc đầu tư và phát triển mạng lưới POS; Ngân hàng dẫn đầu về giá trị giao dịch dịch vụ Cổng thanh toán Ecommerce; Ngân hàng có tập khách hàng năng động nhất trong việc sử dụng thẻ NAPAS; Ngân hàng đồng hành cùng NAPAS trong việc xây dựng và triển khai dự án Tap to Phone; Ngân hàng năng động, tích cực trong việc hợp tác, triển khai các dự án với NAPAS.

Ảnh sự kiện

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null