Điều khoản sử dụng

Hội nghị ngân hàng thành viên là sự kiện thường niên nhằm tri ân sự hợp tác hiệu quả của các ngân hàng thành viên đã đồng hành cùng NAPAS trong quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. 
Hội nghị tập trung vào các nội dung gồm đánh giá những kết quả các Ngân hàng và NAPAS cùng nhau thực hiện trong năm, chia sẻ kế hoạch và các dự án chiến lược sẽ được triển khai trong thời gian tới. 
Trong khuôn khổ sự kiện, NAPAS đặc biệt vinh danh những đóng góp của ngân hàng thành viên với các danh hiệu: Ngân hàng xuất sắc nhất; Ngân hàng tiêu biểu; Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai các dịch vụ chủ chốt của NAPAS; Ngân hàng có mạng lưới chấp nhận thẻ tốt nhất; Ngân hàng có tập khách hàng năng động nhất; Ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thẻ Chip nội địa VCCS; Ngân hàng năng động nhất trong việc hợp tác triển khai các dự án với NAPAS…

Ảnh sự kiện

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null