Điều khoản sử dụng

Hội nghị khách hàng là sự kiện thường niên nhằm tri ân, vinh danh các Tổ chức Thành viên (TCTV) là các đơn vị Trung gian Thanh toán (TGTT) đã có những đóng góp quan trọng đối với sự tăng trưởng các giao dịch qua hệ thống NAPAS trong thời gian vừa qua, hướng tới sự phát triển và hợp tác bền chặt của các đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.
Hội nghị tổng kết, đánh giá các kết quả tiêu biểu của NAPAS và các đơn vị TGTT trong năm, đồng thời chia sẻ về kế hoạch phối hợp triển khai các giải pháp thanh toán số hiện đại, an toàn thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ trong thời gian tới. Cùng với đó, NAPAS cũng sẽ tăng cường phối hợp triển khai các chương trình truyền thông marketing nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích, thúc đẩy thói quen sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt của người dân cũng như mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.
Trong khuôn khổ của hội nghị, NAPAS đã tổ chức Lễ vinh danh các hạng mục giải thưởng cho các đơn vị TGTT xuất sắc. Trong đó, giải thưởng được xây dựng và đánh giá dựa trên các tiêu chí như TGTT dẫn đầu về tổng giá trị giao dịch, TGTT dẫn đầu về giá trị giao dịch dịch vụ Thanh toán trực tuyến, TGTT dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số dịch vụ và TGTT năng động.

Ảnh sự kiện

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null