23/02/2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐVCC GÓI QR THÁI

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC gói QR Thái

09/02/2021

MUA MỚI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG

Mua mới bản quyền phần mềm Quản lý mã nguồn và triển khai dịch vụ tự động

03/02/2021

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮN: "THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN QR ...

Thư mời tham gia chào giá gói mua sắn: "Thuê ngoài dịch vụ xây dựng triển khai dự án QR quốc tế với Thái Lan"

29/01/2021

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM "MUA MỚI GIẤY PHÉP PHẦN MỀM JIRA"

Thư mời tham gia chào giá gói mua sắm "Mua mới giấy phép phần mềm Jira"

26/01/2021

LỄ RA MẮT THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA VÀ THẺ TRẢ TRƯỚC NỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM ...

Hà Nội, ngày 25/1/2021, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và ...

25/01/2021

TMCG MUA MỚI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG

Thư mời chào giá Mua mới bản quyền phần mềm Quản lý mã nguồn và triển khai dịch vụ tự động

15/01/2021

CHỦ THẺ NỘI ĐỊA NAPAS ĐƯỢC TẶNG E-VOUCHER 30.000 VND TẠI CIRCLE K

Hàng triệu chủ thẻ nội địa Napas do các ngân hàng Việt Nam phát hành sẽ được tặng ngay phiếu giảm giá 30.000 VND khi mua sắm tại ...

04/01/2021

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM "THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN XÂY DỰNG ...

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM "THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KHUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ...

31/12/2020

NGÀNH NGÂN HÀNG CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ...

Hà Nội ngày 30/12/2020, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức sơ kết 01 năm vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia (Cổng DVCQG) và công ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam