02/03/2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHON ĐƠN VỊ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM "MUA MỚI GIẤY PHÉP PHẦN MỀM JIRA" ...

Thông báo Kết quả lựa chon đơn vị cung cấp gói mua sắm "Mua mới giấy phép phần mềm Jira"

01/03/2021

THUC ĐẨY DU LỊCH NỘI ĐỊA, BAMBOO AIRWAYS MỞ BÁN VÉ 36.000 ĐỒNG KHI THANH TOÁN QUA NAPAS

Từ ngày 01/03/2021 đến 08/03/2021, Bamboo Airways mở bán vé máy bay đồng giá 36.000 đồng cho tất cả các đường bay nội địa Bamboo Airways đang khai ...

23/02/2021

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM “THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN QR QUỐC TẾ ...

Thư mời chào giá gói mua sắm “Thuê ngoài dịch vụ xây dựng triển khai dự án QR quốc tế với Thái Lan”

23/02/2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐVCC GÓI QR THÁI

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC gói QR Thái

09/02/2021

MUA MỚI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG

Mua mới bản quyền phần mềm Quản lý mã nguồn và triển khai dịch vụ tự động

03/02/2021

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮN: "THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN QR ...

Thư mời tham gia chào giá gói mua sắn: "Thuê ngoài dịch vụ xây dựng triển khai dự án QR quốc tế với Thái Lan"

29/01/2021

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM "MUA MỚI GIẤY PHÉP PHẦN MỀM JIRA"

Thư mời tham gia chào giá gói mua sắm "Mua mới giấy phép phần mềm Jira"

26/01/2021

LỄ RA MẮT THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA VÀ THẺ TRẢ TRƯỚC NỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM ...

Hà Nội, ngày 25/1/2021, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và ...

25/01/2021

TMCG MUA MỚI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG

Thư mời chào giá Mua mới bản quyền phần mềm Quản lý mã nguồn và triển khai dịch vụ tự động

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam