10/05/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỦA GÓI MUA SẮM “CHỨNG THỰC THIẾT BỊ KẾT NỐI NETWORK-TO-NETWORK VỚI DFS”.

Thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị cung cấp của gói mua sắm “Chứng thực thiết bị kết nối Network-to-Network với DFS”.

QD 109_Phe duyet KQLC ĐVCC_ DFS.pdf

CV 313_notification of the result of supplier selection DFS.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam