02/06/2019

TẤT TẦN TẬT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THẺ CHIP NỘI ĐỊA CÁC NGÂN HÀNG ĐANG CHUYỂN ĐỔI

7 ngân hàng đầu tiên bắt đầu chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip từ cuối tháng 5. Vậy công nghệ thẻ chip có đặc điểm gì, quy trình giao dịch với thẻ chip ra sao?

thechip-01-15593588985312010277045.jpg

Theo Tri thức trẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam