28/05/2020

NAPAS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Hà Nội, Ngày 28/5/2020, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Trần Văn Thịnh– Phó Ban chính sách pháp luật thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tú Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí trong Ban Điều Hành, Ban Chấp hành Công đoàn và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Công ty.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, Hội nghị đã nghe Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2019, định hướng năm 2020 và Báo cáo hoạt động công đoàn của Ban chấp hành Công đoàn Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, kết thúc năm 2019, NAPAS đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được giao, thực hiện tốt vai trò là trung tâm chuyển mạch quốc gia, đầu mối kết nối với các tổ chức chuyển mạch quốc tế; trong năm 2020 tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo vận hành hạ tầng CNTT ổn định, thông suốt; cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên tục, không gián đoạn 24/7 trong các kỳ nghỉ lễ/tết; chú trọng tới công tác tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo kế hoạch được phê duyệt. Rà soát hoàn thiện các chính sách lương & đãi ngộ theo năng lực và kết quả công việc của người lao động; triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ưu tiên thực hiện theo hình thức trực tuyến; phát động phong trào thi đua toàn Công ty, áp dụng các hình thức động viên, khích lệ kịp thời người lao động có đóng góp tích cực và hiệu quả vào kết quả hoạt động chung. Bên cạnh công tác phát triển kinh doanh, Công ty đã tích cực nghiên cứu, tập trung hoàn thiện các dự án trọng điểm của Công ty như dự án ACH, kết nối quốc tế, và dịch vụ công.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Tuấn thay mặt Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NAPAS đã đạt được trong năm 2019 cũng như những đóng góp quan trọng của NAPAS đối với ngành Ngân hàng Việt Nam. Đồng chí cũng ấn tượng sâu sắc với những hoạt động mà công đoàn NAPAS đã triển khai trong thời gian vừa qua trong công tác chăm sóc/bảo vệ quyền lợi của người lao động, thiện nguyện vì cộng đồng. Chứng kiến toàn bộ phiên đối thoại các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động do Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hưng chủ trì, đồng chí đồng thời biểu dương Ban lãnh đạo Công ty đã đáp ứng cơ bản các kiến nghị năm 2019 và giải đáp thỏa đáng các kiến nghị năm 2020 của CBNV trong Công ty, nhắc nhở NAPAS tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để CBNVchấp hành tốt kỉ luật lao động, quy tắc ứng xử, tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt,  đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của công đoàn ngành, thực hiện tốt chỉ thị số 03 của Ban cán sự Đảng về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đặc biệt là những chỉ đạo mang tính định hướng đối với người lao động về vai trò, trách nhiệm, Đồng chí Nguyễn Tú Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT bảy tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Công đoàn ngành nói chung và đồng chí Trần Hồng Tuấn nói riêng dành cho NAPAS, đồng thời khẳng định thành công của NAPAS trong thời gian qua là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm rất lớn của tập thể người lao động và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty. Đồng chí đặc biệt ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đã đạt được trong năm 2019: (i) thực hiện tốt công tác quản trị online; (ii)  đảm bảo hệ thống chuyển mạch ổn định và thông suốt; (iii) triển khai kế hoạch hoạt động liên tục (BCP) hiệu quả; (iv) thực hiện lộ trình giảm phí theo chỉ đạo của NHNN. Thông qua Hội nghị,  Đồng chí cũng chia sẻ bên cạnh các quyền lợi được hưởng, người lao động cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng thực hiện Chỉ thị 22 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống ACH trong tháng 12 năm 2020, đẩy mạnh dự án share POS.v.v.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam