27/06/2019

NAPAS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Hà Nội, Ngày 21/6/2019, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Ban chính sách pháp luật thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tú Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Bí thư, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn- Phó Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Điều Hành, Ban Chấp hành Công đoàn và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Công ty.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, Hội nghị đã nghe các báo cáo và thảo luận các nội dung liên quan đến: Kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tổng kết phong trào thi đua; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chính sách đối với người lao động; thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty
Trong năm 2019, NAPAS tiếp tục đảm bảo duy trì và vận hành ổn định, liên tục, thông suốt hạ tầng chuyển mạch tài chính quốc gia kết nối tới các ngân hàng, các trung gian thanh toán và các đối tác; Tổ chức rà soát hoàn thiện các bộ sản phẩm dịch vụ theo quy định; Triển khai công tác xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 - tầm nhìn đến năm 2030; Tổ chức rà soát, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như quy chế hoạt động của công ty nhằm củng cố công tác quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả công việc.
Đối với công tác triển khai các dự án, NAPAS tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được HĐQT phê duyệt bao gồm, dự án Xây dựng hệ thống thanh toán điện tử quốc gia (ACH), dự án kết nối quốc tế, tiếp tục hỗ trợ triển khai chuyển đổi thẻ chip nội địa tới các ngân hàng còn lại; tiếp tục nghiên cứu đề xuất triển khai dự án phát triển hệ thống POS dùng chung theo chỉ đạo của NHNN, dự án xây dựng hạ tầng thanh toán số hóa nhằm tuân thủ quy định của NHNN và các hoạt động đầu tư tăng cường năng lực hệ thống kỹ thuật, hoàn thiện hạ tầng thanh toán, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hội nghị cũng lắng nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019. Hội nghị cũng tiếp thu ý kiến xây dựng của người lao động về cải thiện môi trường làm việc, chính sách quan tâm chăm sóc về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho người lao động.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NAPAS đã đạt được trong năm 2018 và trong 5 tháng đầu năm 2019, cũng như những đóng góp quan trọng của NAPAS đối với ngành Ngân hàng Việt Nam. 
s3.jpg
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Đồng chí Nguyễn Văn Tân​ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Tân cũng ấn tượng sâu sắc với những hoạt động công đoàn gắn kết mà công đoàn NAPAS đã triển khai trong thời gian vừa qua như chương trình xây dựng lớp học cho học sinh khó khăn miền núi Đà Bắc, Hòa Bình; hỗ trợ máy tính cho học sinh vùng cao Tủa Chùa, Điện Biên; Phát triển nhiều câu lạc bộ gắn kết các hoạt động tập thẻ trong công ty.  Đồng thời đồng chí cũng chia sẻ tập thể người lao động cần xây dựng những chiến lược phát triển NAPAS với tầm nhìn xa hơn nữa, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động công đoàn cũng như các chế độ chính sách dành cho người lao động. 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đặc biệt là những chỉ đạo mang tính định hướng về vai trò, trách nhiệm đối với người lao động, đồng chí Nguyễn Tú Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tiếp tục nhấn mạnh những nhiệm vụ chính trị do NHNN giao, yêu cầu từ thị trường đối với từng mảng dịch vụ của công ty đang cung cấp, để nhắc nhở người lao động phải luôn phát huy tính sáng tạo, thi đua, nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh, nhiệm vụ chính trị, cũng như sự kỳ vọng của thị trường. Đồng chí Nguyễn Tú Anh cũng khẳng định sự thành công trong thời gian qua là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm rất lớn của tập thể người lao động và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty. 
  Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Quang Hưng đã bảy tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam cũng như tình cảm của đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đồng chí Nguyễn Tú Anh - Chủ tịch HĐQT dành cho người lao động  NAPAS. 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam