05/02/2020

NAPAS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Chiều ngày 15/01/2020 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị cùng đại diện Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng chính phủ, các Vụ/Cục chức năng của NHNN, Bộ Công An.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ông Nguyễn Quang Hưng – Tổng giám đốc NAPAS thay mặt cho Ban điều hành trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, với sự nỗ lực phấn đấu, NAPAS đã hoàn thành đã hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu hoạt động. Hệ thống chuyển mạch NAPAS tăng trưởng 80,2% về tổng số lượng giao dịch và 170,6% về tổng giá trị giao dịch so với năm 2018 là những con số tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, không chỉ tăng trưởng về số lượng và giá trị giao dịch, cơ cấu giao dịch thông qua hệ thống NAPAS có sự dịch chuyển từ chuyển mạch ATM (tỷ trọng giao dịch ATM năm 2018 chiếm 62%, năm 2019 giảm còn 42%) sang chuyển mạch thanh toán liên ngân hàng (tỷ trọng giao dịch thanh toán liên ngân hàng năm 2018 từ 26%, năm 2019 tăng lên 48%). Xu hướng này thể hiện rõ sự chuyển dịch thói quen của khách hàng từ việc rút tiền qua ATM phục vụ cho việc chi tiêu hàng hàng ngày bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh ngân hàng điện tử.

Công ty đã thực hiện 03 lần giảm phí dịch vụ chuyển mạch cho các ngân hàng trong năm 2019 (lần 1 vào ngày 1/3/2019, lần 2 vào ngày 1/5/2019, lần 3 vào ngày 1/10/2019). Như vậy, kể từ khi sáp nhập đến nay, Công ty đã triển khai 04 đợt giảm phí, theo đó: (i) miễn hoàn toàn phí dịch vụ đối với các giao dịch qua ATM cho Tổ chức thanh toán; (ii) miễn phí giao dịch phi tài chính trên ATM cho Tổ chức phát hành; (iii) giảm tới 70% phí dịch vụ rút tiền qua ATM cho Tổ chức phát hành và (iv) giảm tới 13.3% phí dịch vụ giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho Tổ chức phát hành.

Triển khai chương trình khuyến mại giảm 50% phí dịch vụ đối với các giao dịch trên ATM và các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 trong 3 tháng cuối năm 2019 cho tất cả các tổ chức thành viên, nhằm tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng có thêm ngân sách thúc đẩy các chương trình ưu đãi, khuyến khích khách hàng thanh toán chi tiêu bằng thẻ nội địa, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 tại Việt Nam của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nghe phần tham luận của Phó Tổng giám đốc NAPAS - Ông Nguyễn Hưng Nguyên trình bày về hạ tầng kỹ thuật của NAPAS cho Ngân hàng số và Dịch vụ công. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty cũng đã quyết định trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc đã có những đóng góp tích cực hiệu quả vào hoạt động chung của công ty. Tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đại diện Ban điều hành NAPAS đã phát động phong trào thi đua năm 2020.

PTD chi dao.JPGPhát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh biểu dương những kết quả đạt được của Ban lãnh đạo và tập thể Napas, đồng thời giao nhiệm vụ cho tập thể NAPAS cần tập trung thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả một số nội dung công tác trọng điểm của năm 2020, cụ thể:

Một là, tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra tại Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2016-2020 và tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020;

Hai là, tăng cường đầu tư, trang bị, thường xuyên kiểm tra các hệ thống chính và dự phòng đảm bảo hệ thống chuyển mạch tài chính hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả. Ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển hạ tầng thanh toán số, đặc biệt tập trung tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán.

Ba là, tập trung hỗ trợ các ngân hàng thực hiện chuyển đổi thẻ chip VCCS theo đúng lộ trình; tiếp tục nghiên cứu phát triển thẻ CHIP đa ứng dụng - ngoài ứng dụng thanh toán, phục vụ tài chính, có thể liên thông với những ngành kinh tế khác như giao thông, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hộ để Việt Nam có thể bắt kịp cùng xu thế chung của thế giới; bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ về phát triển kinh tế số để thúc đẩy thanh toán điện tử và hướng tới mục tiêu mọi người dân Việt nam đều sử dụng thẻ trong thanh toán nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Bốn là, chủ động mở rộng kết nối hệ thống chuyển mạch tài chính với hạ tầng dữ liệu điện tử của các cơ quan Thuế, Hải Quan, Kho Bạc Nhà nước, UBND các tỉnh thành phố, bộ ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục để mở rộng hệ sinh thái thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, hiệu quả thông qua thanh toán điện tử; nghiên cứu miễn, giảm phí để hỗ trợ phát triển TTKDTM, đặc biệt đối với dịch vụ công.

Năm là, khẩn trương hoàn thành và sớm đưa vào triển khai Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch bán lẻ (ACH) trong năm 2020.

Sáu là, thúc đẩy trao đổi, hoàn thành kết nối chuyển mạch với các Tổ chức thẻ quốc tế để triển khai định hướng của Chính phủ, của NHNN về chuyển mạch thẻ qua một cổng kể từ ngày 01/01/2021 tại Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19 về hoạt động thẻ ngân hàng; hỗ trợ việc quản lý giao dịch thanh toán thẻ quốc tế và hỗ trợ giám sát việc cung ứng các phương tiện/ dịch vụ thanh toán mới.

Bảy là, hoàn thành công tác xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tám là, chú trọng công tác đào tạo nhân lực có chất lượng cao; xây dựng bộ chỉ số để đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả cán bộ; tổ chức bộ máy phù hợp với sự phát triển, tiến bộ của khoa học công nghệ; triển khai công tác tổ chức, giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao cho nhiệm kỳ tiếp theo 2020-2025; chú trọng, tăng cường khối đoàn kết trong toàn đơn vị.

Chín là, tích cực và chủ động phối hợp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho người dân về TTKDTM, thanh toán điện tử.

Mười là, tiếp tục tổ chức tốt công tác Đảng và đoàn thể. Đặc biệt, Công ty cần chuẩn bị tốt nhất công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp từ văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự và công tác tổ chức khác, tiến tới thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thông đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, Bà Nguyễn Tú Anh, Bí thứ Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT NAPAS thay mặt toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty trân trọng cảm ơn những đánh giá, ghi nhận cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của NHNN đối với hoạt động của công ty trong thời gian qua.

Theo đánh giá của người đứng đầu Công ty, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với NAPAS, là năm cuối cùng tổng kết giai đoạn phát triển nền tảng, kiện toàn tổ chức Công ty sau 5 năm sáp nhập để bước sang giai đoạn tăng trưởng với nhiều mục tiêu thách thức. Đây cũng là năm cuối triển khai hoàn thành nhiều chương trình, chiến lược trong lĩnh vực thanh toán của Ngân hàng Nhà nước đối với giai đoạn 5 năm 2016-2020 để tổng kết đánh giá và tiếp tục đề xuất các giải pháp thúc đẩy TTKDTM giai đoạn 2021-2025 sắp tới. Chủ tịch HĐQT NAPAS cam kết tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, hoàn thành thắng lợi kế hoạch hoạt động năm 2020; nỗ lực, hỗ trợ hiệu quả cho các ngân hàng, các doanh nghiệp Trung gian thanh toán, TMĐT, thúc đẩy TTKDTM phát triển.

 


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam