25/01/2019

NAPAS CẦN PHÁT HUY VAI TRÒ DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM, HỖ TRỢ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG CẤP ĐỘ 4

Đây là nhiệm vụ mà Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh đã chỉ đạo tại Hội nghị triển khai hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Napas tổ chức ngày 22/01/2019 tại Hà Nội

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Hùng– Phó Tổng Giám đốc Napas đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty. Tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS trong năm 2018 tăng trưởng 45,7% so với 2017; tổng giá trị giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS trong năm 2018 tăng trưởng 169% so với năm 2017, đạt hơn 1.763.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị giao dịch thực hiện qua hệ thống chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 của Napas tăng trưởng gấp 4 lần tổng giá trị giao dịch rút tiền mặt tại mạng lưới ATM liên ngân hàng thực hiện qua hệ thống chuyển mạch tài chính Napas. Điều này cho thấy hệ thống chuyển mạch các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 của Napas đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho các ngân hàng giảm tải việc cung ứng tiền mặt tại hệ thống ATM, phát huy vai trò của một hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người tiêu dùng trong hoạt động thanh toán.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh khẳng định, vai trò quan trọng của công tác thanh toán không dùng tiền mặt đã được nêu trong các Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, trong năm 2019, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng phải tập trung đẩy mạnh thanh toán điện tử và dịch vụ công cấp độ 4. Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh nhìn nhận các nhiệm vụ này đều liên quan trực tiếp đến kế hoạch hoạt động của Napas trong năm 2019.
Phó Thống đốc yêu cầu tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên NAPAS cần tập trung triển khai hiệu quả Quyết định 34/QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019 thông qua việc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả một số nội dung quan trọng sau: 
Một là, hỗ trợ các ngân hàng triển khai kế hoạch chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ Chip đồng thời với việc tiếp tục nghiên cứu việc ứng dụng thẻ Chip vào các lĩnh vực, các kênh thanh toán mới; 
Hai là, xây dựng và phát triển Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch bán lẻ, giao dịch thẻ (ACH); 
Ba là, triển khai chuyển mạch thẻ qua một cổng tuân thủ quy định về thời hạn thực hiện kể từ ngày 01/01/2020 tại Thông tư 41/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19 về hoạt động thẻ ngân hàng; 
Bốn là, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các công nghệ thanh toán, cung ứng các giải pháp thanh toán mới trên nền tảng số hóa để hỗ trợ kết nối các kênh ngân hàng dựa trên công nghệ Blockchain, Big data, QR; 
Năm là, tổ chức vận hành an toàn, thông suốt, ổn định và hiệu quả hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hệ thống các dịch vụ trung gian thanh toán khác; 
Sáu là, tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về phí theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường đặc biệt là hỗ trợ triển khai các dịch vụ công cấp 4; 
Bảy là, hoàn thành công tác xây dựng chiến lược phát triển công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, NAPAS cần tập trung công tác cán bộ và quản trị điều hành. Theo đó, cần rà soát tổ chức đảm bảo sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực lao động; tăng cường tính trách nhiệm của từng cá nhân và đoàn kết trong toàn đơn vị; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đúng thực trạng cán bộ để có bố trí sắp xếp phù hợp.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, Bà Nguyễn Tú Anh – Chủ tịch HĐQT thay mặt toàn thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên NAPAS trân trọng cảm ơn những đánh giá, ghi nhận Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của Công ty trong năm 2018. Bà khẳng định những thành quả NAPAS đạt được luôn cần có sự định hướng chiến lược, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cùng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực cống hiến của tập thể cán bộ nhân viên. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Chủ tịch HĐQT cam kết sẽ quán triệt và triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thống đốc và cụ thể hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước giao; khẳng định vai trò trung tâm và chủ đạo trong phát triển thị trường thẻ và thanh toán điện tử bán lẻ Việt Nam hướng tới trở thành một trong những Công ty thanh toán ngang tầm khu vực như Phó Thống đốc kỳ vọng.
Tại Hội nghị, bà Nguyễn Tú Anh – Chủ tịch HĐQT đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Hưng, nguyên Phó Cục Trưởng - Cục Công nghệ tin học NHNN giữ chức vụ Tổng giám đốc Napas kể từ ngày 22/1/2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam