20/06/2010

BANKNETVN VỚI ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CHUYỂN MẠCH THẺ THỐNG NHẤT QUỐC GIA

Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam – Banknetvn được thành lập vào tháng 7/2004 với sự tham gia góp vốn của 8 cổ đông sáng lập, gồm 3 ngân hàng thương mại Nhà nước (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long), 4 ngân hàng thương mại cổ phần (Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín) và Công ty Điện toán và Truyền số liệu - VDC.

​Ngày 30/03/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện cho Nhà nước thực hiện góp vốn vào Banknetvn với số tiền là 31,5 tỷ đồng, nâng tổng số vốn góp đến thời điểm hiện tại của Banknetvn lên 126 tỷ đồng. Với việc góp vốn này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức trở thành cổ đông thứ 9 của Banknetvn và là cổ đông có số vốn góp lớn nhất (chiếm 25% vốn điều lệ). 

Chức năng hoạt động chính của Banknetvn là thực hiện kết nối hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán giữa các ngân hàng được phép phát hành, chấp nhận, thanh toán thẻ và các tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; Thanh toán bù trừ đối với các giao dịch thanh toán thẻ ngân hàng. Bên cạnh đó, Banknetvn còn cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị phát hành, chấp nhận thanh toán thẻ để cho thuê; Cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành, chấp nhận và thanh toán thẻ, hệ thống thanh toán cho khách hàng và cung ứng các dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng đối với đối với các thiết bị phát hành, chấp nhận và thanh toán thẻ. Ngoài ra, Banknetvn còn xử lý giao dịch thanh toán điện tử và phát triển thương mại điện tử.

Trong lĩnh vực thanh toán thẻ hiện nay, Banknetvn là doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyển mạch và giấy phép hoạt động dịch vụ thanh toán; là thành viên của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để thực hiện chức năng thanh toán bù trừ các giao dịch thanh toán thẻ giữa các ngân hàng. Với những nỗ lực nhằm kết nối dùng chung các hệ thống thanh toán thẻ của các ngân hàng ở Việt Nam, Banknetvn đã xây dựng thành công Hệ thống chuyển mạch Banknetvn.

Hệ thống Chuyển mạch Banknetvn cho phép thực hiện đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia bao gồm: Xử lý chuyển mạch, thanh toán bù trừ, tạo yêu cầu quyết toán, lập báo cáo, tính toán và quản lý phí và cung ứng các dịch vụ giá trị gia tăng khác cho các giao dịch thẻ.  Từ khi chính thức đi vào hoạt động ngày 21/04/2007 đến nay, Hệ thống Chuyển mạch Banknetvn luôn hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt. Dựa trên nền tảng giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đã được áp dụng và kiểm chứng ở nhiều nước trên thế giới, Hệ thống của Banknetvn bảo đảm khả năng kết nối tất cả các ngân hàng ở Việt Nam và hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, cùng với việc xây dựng Hệ thống Chuyển mạch Banknetvn thành công, Banknetvn đã được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn làm hạt nhân trong việc xây dựng Trung tâm Chuyển mạch Thẻ thống nhất của quốc gia và Ngân hàng Nhà nước cử cán bộ tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Banknetvn. Sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước trong quản trị điều hành Banknetvn sẽ tạo thuận lợi triển khai thông suốt và nhanh chóng chỉ đạo của Chính Phủ, của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình thực hiện Đề án đưa Banknetvn trở thành Trung tâm Chuyển mạch thẻ thống nhất của Việt Nam; Hình thành một hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả và tiện ích nhằm nối kết tất cả các ngân hàng, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán thẻ trong cả nước; Đồng thời cũng mở ra một hướng đi mới cho các ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán và đặc biệt là cho sự hợp tác của các mạng lưới thanh toán thẻ liên ngân hàng ở Việt Nam.

Hiện tại, Hệ thống Chuyển mạch Banknetvn đã kết nối thành công 16 ngân hàng thành viên Banknetvn, bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, Ngân hàng liên danh Việt Nga, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín, Ngân hàng TMCP Miền Tây, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Ngân hàng TMCP Đại Tín, Ngân hàng TMCP Nam Á.  Bên cạnh đó, Banknetvn cũng đã kết nối thành công với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink – Smartlink và Công ty Cổ phần Thẻ Thông minh Vina – VNBC. Việc kết nối giữa Banknetvn với Smartlink và VNBC có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thị trường thẻ Việt Nam, nó tạo ra sự kết nối liên thông giữa hệ thống thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng trong nước, mang lại tính thống nhất cho toàn hệ thống ATM và tạo ra một mạng lưới thanh toán thẻ rộng khắp tại Việt Nam.

Với việc kết nối thành công với Smartlink và VNBC, Banknetvn đã hoàn thành nhiệm vụ kết nối mạng thanh toán thẻ thống nhất tại Việt Nam. Việc kết nối thành công đá nh dấu bước phát triển trong quá trình Banknetvn thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất mà Banknetvn được chọn làm hạt nhân.​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam