30/12/2014

BANKNETVN VÀ SMARTLINK CHÍNH THỨC KÝ HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Ngày 25 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường lớn - Ngân hàng Nhà Nước, Lễ ký kết hợp đồng sáp nhập Banknetvn và Smartlink đã diễn ra.

​​Banknetvn0va-Smartlink-chinh-thuc-ky-hop-dong-sap-nhap.jpg

Hình ảnh Lễ ký kết

Trước sự chứng kiến của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Ban chỉ đạo tái cấu trúc Banknetvn, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành của hai công ty cùng đại diện của các NHTM, sự kiện là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của thị trường thẻ Việt nam, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn hội nhập với xu thế phát triển hệ thống thanh toán bán lẻ tập trung của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Để có được kết quả này, từ năm 2012, Ban chỉ đạo tái cấu trúc Banknetvn đã tổ chức triển khai công tác sáp nhập theo kế hoạch “Thực hiện và hoàn thành Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất” ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-NHNN ngày 30/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Banknetvn và Smartlink đã phối hợp thực hiện các các nội dung để sáp nhập, được ghi nhận qua nhiều dấu mốc quan trọng như: tháng 6/2013 - ký biên bản ghi nhớ về việc tiến hành các thủ tục sáp nhập; tháng 8/2014 - thông qua phương án sáp nhập.Tới ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 2327/QĐ-TTg chấp thuận cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế sau sáp nhập đối với Banknetvn và Smartlink. Thời hạn được hưởng miễn trừ tập trung kinh tế là 5 năm và tự động gia hạn sau mỗi 5 năm nếu các bên tham gia tập trung kinh tế không vi phạm các điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ. Có thể nói, đây là điều kiện quan trọng để có được dấu mốc ngày 25/12/2014, Banknetvn và Smartlink tổ chức ký hợp đồng sáp nhập, hoàn tất các thủ tục cuối cùng để Công ty sau sáp nhập có thể đi vào hoạt động trong Quý I năm 2015.

Đánh giá cao nỗ lực của Ban chỉ đạo tái cấu trúc Banknetvn, của lãnh đạo hai công ty, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sự kiện này cho phép nhất thể hóa tập trung quản lý, giảm được nhiều chi phí cho xã hội, tạo thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ thẻ.

Banknetvn0va-Smartlink-chinh-thuc-ky-hop-dong-sap-nhap-2.jpg

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi lễ 

Sau khi sáp nhập, Banknetvn cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ đang cung cấp cũng như không làm ảnh hưởng đến dịch vụ hiện đang được cung cấp bởi Smartlink tới khách hàng/ các ngân hàng thành viên. Bởi vậy, nhiệm vụ trước mắt là xây dựng chiến lược kinh doanh mới dựa trên dịch vụ, nguồn lực, nền tảng kỹ thuật giữa hai bên và nguyên tắc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất ra đời trước mắt là phục vụ cho chính hệ thống Ngân hàng, cho mạng lưới chuyển mạch thẻ bao gồm cả ATM và POS hoạt động thuận lợi, nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, sáp nhập hai liên minh thẻ thành một liên minh thống nhất cũng sẽ có ý nghĩa lớn trong đảm bảo an ninh thanh toán thẻ của quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kết nối quốc tế của Banknetvn trong tương lai.

Banknetvn0va-Smartlink-chinh-thuc-ky-hop-dong-sap-nhap-3.jpg

Ban lãnh đạo Banknetvn và Smartlink chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ​

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam