29/10/2015

BANKNETVN - ĐƠN VỊ TRUNG GIAN THANH TOÁN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP CHUYỂN MẠCH TÀI CHÍNH VÀ BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 28/10/2015, tại trụ sở chính Tầng 18 Toà nhà Pacific Place, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) vinh dự tổ chức Lễ trao Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

​Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng, đại diện các Vụ, Cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước và đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Banknetvn.

Trên cơ sở tiếp nhận hệ thống cung cấp sản phẩm dịch vụ của Smartlink sau sáp nhập, Banknetvn hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính kết nối toàn bộ các ngân hàng thương mại tại Việt nam, các tổ chức chuyển mạch quốc tế và cung cấp nhiều dịch vụ thanh toán điện tử tiện ích cho khách hàng.

Với định hướng hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ tại Việt Nam để kết nối tập trung các ngân hàng, doanh nghiệp, trung gian thanh toán và các tổ chức thẻ quốc tế, Banknetvn là đơn vị trung gian thanh toán đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giấy phép, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Toàn Thắng đánh giá cao những nỗ lực của Banknetvn trong công tác duy trì vận hành ổn định hệ thống cung cấp dịch vụ sau sáp nhập, triển khai hiệu quả các dự án hoàn thiện hạ tầng thanh toán được Ngân hàng Nhà nước giao, khẳng định chủ trương đúng đắn của Ngân hàng Nhà nước trong công tác chỉ đạo thống nhất trung tâm chuyển mạch tài chính quốc gia, tạo ra sự chuyển biến rất quan trọng đối với Banknetvn.

Cũng tại buổi Lễ, Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng đã chia sẻ định hướng chiến lược và sứ mệnh của Banknetvn trong giai đoạn tiếp theo:”Banknetvn không chỉ vận hành hệ thống chuyển mạch quốc gia về ATM/POS mà cần xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống thanh toán bù trừ tự động của quốc gia, phục vụ cho toàn bộ giao dịch thanh toán bán lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. Sứ mệnh của Banknetvn không chỉ phục vụ cho Ngân hàng mà còn phục vụ cho các định chế tài chính, trung gian thanh toán và là đầu mối kết nối duy nhất tới các Tổ chức thẻ quốc tế”  

Theo kế hoạch, Banknetvn đã và đang triển khai kết nối thí điểm với 1 số đơn vị trung gian thanh toán về dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử và dịch vụ hỗ trợ thu hộ/ chi hộ điện tử trong tháng 10 và tháng 11 năm 2015 để sẵn sàng tổ chức kết nối các trung gian thanh toán có nhu cầu với hệ thống chuyển mạch và bù trừ điện tử của Banknetvn kể từ 1/12/2015.

Banknetvn-dv-trung-gian-thanh-toan-dau-tien-1.jpg

Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Banknetvn.​

Banknetvn-dv-trung-gian-thanh-toan-dau-tien-2.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam