Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC gói mua sắm “Mua dịch vụ bảo trì thiết bị bảo mật HSM của hệ thống quản lý chứng thư số NAPAS VCCS CA”

Bên yêu cầu - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) chân thành cảm ơn Đơn vị cung cấp (ĐVCC) đã tham gia gói mua sắm "Mua dịch vụ bảo trì thiết bị bảo mật HSM của hệ thống quản lý chứng thư số NAPAS VCCS CA".

Chúng tôi trân trọng thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm nêu trên cụ thể như sau:

1. Kết quả lựa chọn ĐVCC

- Tên ĐVCC được lựa chọn: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

- Giá trúng chào giá (đã bao gồm các loại thuế, phí): 222.200.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng (được tính liên tục, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần theo quy định), kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian thực hiện dịch vụ bảo trì là 29 tháng.

2. ĐVCC không được lựa chọn, lý do không được lựa chọn:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ NT: ĐVCC có Hồ sơ chào giá không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT: ĐVCC xếp hạng thứ hai.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (theo Mẫu số 12 Chương IV của Yêu cầu chào) hoặc đặt cọc bằng chuyển khoản/ tiền mặt với số tiền là 22.220.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) và thời gian hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn thực hiện hợp đồng. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Đơn vị cung cấp.Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null