Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC gói mua sắm “”Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, UPS, máy phát điện, nguồn điện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy FM 200, hệ thống giám sát môi trường phòng máy chủ tầng 17 và kho lưu trữ B1”.

Tin tức liên quan

Tin tức - Sự kiện

NAPAS tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024

05/04/2024 11:28

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null