Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm “Mua gia hạn Giấy phép hỗ trợ kỹ thuật của phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và của phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)”

Bên yêu cầu - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) chân thành cảm ơn Đơn vị cung cấp (ĐVCC) đã tham gia gói mua sắm "Mua gia hạn Giấy phép hỗ trợ kỹ thuật của phần mềm Quản lý mã nguồn (Bitbucket) và của phần mềm triển khai dịch vụ tự động (Bamboo)".

Chúng tôi trân trọng thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm nêu trên cụ thể như sau:

Kết quả lựa chọn ĐVCC Tên ĐVCC được lựa chọn: Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT Giá trúng chào giá (đã bao gồm các loại thuế, phí): 631.322.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi mốt triệu ba trăm hai mươi hai nghìn đồng). Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 14 tháng (ngày dương lịch, được tính liên tục, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ theo quy định), kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 (Chi tiết như file đính kèm)

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null