Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói mua sắm “Quà tặng trong chương trình Ngày không tiền mặt 2024” (Nến nghệ thuật)

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) xin chân thành cảm ơn các Đơn vị cung cấp đã tham gia gói mua sắm "Quà tặng trong chương trình Ngày không tiền mặt 2024" (Nến nghệ thuật).

Chúng tôi xin trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị cung cấp của gói mua sắm nêu trên như sau.

Thông báo xin vui lòng xem tại đây

Tin tức liên quan

${e3h63as8dg.zoneName}

${e3h63as8dg.title}

${e3h63as8dg.stringDate}

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

${e3h63as8dg.stringDate}

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null