Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói mua sắm "Hàng hóa, thiết bị thuộc hãng Apple"

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) xin chân thành cảm ơn các Đơn vị cung cấp đã tham gia gói mua sắm "Hàng hóa, thiết bị thuộc hãng Apple".

Chúng tôi xin trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị cung cấp của gói mua sắm nêu trên như sau.

Thông báo xin vui lòng xem tại đây

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null