Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói mua sắm Dịch vụ tổ chức sự kiện "Lễ ra mắt dịch vụ rút tiền bằng mã VietQR”

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) xin chân thành cảm ơn các Đơn vị cung cấp đã tham gia gói mua sắm Dịch vụ tổ chức sự kiện "Lễ ra mắt dịch vụ rút tiền bằng mã VietQR".

Chúng tôi xin trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị cung cấp của gói mua sắm nêu trên như sau.

Thông báo xin vui lòng xem tại đây

Tin tức liên quan

${e3h63as8dg.zoneName}

${e3h63as8dg.title}

${e3h63as8dg.stringDate}

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

${e3h63as8dg.stringDate}

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null