Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói mua sắm "Dịch vụ tổ chức chương trình Về nguồn"

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) xin chân thành cảm ơn các Đơn vị cung cấp đã tham gia gói mua sắm "Dịch vụ tổ chức chương trình Về nguồn".

Chúng tôi xin trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị cung cấp của gói mua sắm nêu trên như sau.

Thông báo xin vui lòng xem tại đây

Tin tức liên quan

Tin tức - Sự kiện

NAPAS tham gia Ngày chuyển đổi số

25/04/2024 18:32

Tin tức - Sự kiện

NAPAS tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024

05/04/2024 11:28

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null