Điều khoản sử dụng

Thông báo kết quả lưa chọn đơn vị cung cấp cho gói Cải tạo tầng 2

Bên yêu cầu - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) chân thành cảm ơn các Đơn vị cung cấp (ĐVCC) đã tham gia gói mua sắm "Cải tạo Văn phòng tầng 2 tòa nhà Pacific Place".

Chúng tôi trân trọng thông báo kết quả lựa chọn ĐVCC của gói mua sắm nêu trên cụ thể như sau:

Kết quả lựa chọn ĐVCC Tên ĐVCC được lựa chọn: Công ty TNHH Modernform Giá trúng chào giá (đã bao gồm các loại thuế, phí): 2.605.161.033 VND (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm linh năm triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn không trăm ba mươi ba đồng). Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian bảo hành).

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null