Điều khoản sử dụng

Thông báo hủy gói mua sắm "Sản xuất các video clip quảng cáo sản phẩm và dịch vụ chính của NAPAS"

Bên yêu cầu - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) chân thành cảm ơn các Đơn vị cung cấp (ĐVCC) đã quan tâm và tham gia chào giá cho gói mua sắm Sản xuất các video clip quảng cáo sản phẩm và dịch vụ chính của NAPAS.

Căn cứ Quyết định số 516/2023/QĐ-TGĐ ngày 03/11/2023, NAPAS thông báo tới các ĐVCC về việc hủy gói mua sắm “Sản xuất các video clip quảng cáo sản phẩm và dịch vụ chính của NAPAS” do không có Hồ sơ chào giá đáp ứng được các yêu cầu của Yêu cầu chào giá.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của các Đơn vị cung cấp.

Thông báo vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null