Điều khoản sử dụng

Ngày 05/10/2023 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Sở Giao dịch NHNN và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã ký kết thỏa thuận về việc phối hợp trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử và quản lý ký quỹ để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Sở Giao dịch NHNN và ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS cùng đại diện Lãnh đạo đơn vị và các phòng, ban thuộc hai đơn vị.

Sở Giao dịch NHNN và NAPAS ký kết thỏa thuận phối hợp trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Vân Anh- Giám đốc Sở giao dịch NHNN và ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS kí kết thỏa thuận hợp tác

Việc ký kết thỏa thuận giữa 02 đơn vị nhằm triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và Thông tư số 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. Cụ thể, thỏa thuận đã đề ra quy trình phối hợp giữa Sở Giao dịch NHNN và NAPAS trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử và quản lý ký quỹ để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử bao gồm: Quy trình phối hợp khi thành viên quyết toán điều chỉnh tăng/giảm ký quỹ bằng Giấy tờ có giá và tiền kỹ quỹ để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử; quy trình phối hợp trong trao đổi thông tin giá trị ký quỹ bằng Giấy tờ có giá và tiền của thành viên quyết toán.

Sở Giao dịch NHNN và NAPAS ký kết thỏa thuận phối hợp trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử - Ảnh 2.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Sở Giao dịch NHNN cho biết: Căn cứ triển khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và Thông tư số 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Sở giao dịch NHNN và NAPAS có nhiệm vụ quản lý lĩnh vực thanh toán bù trừ điện tử. Nhằm triển khai nhiệm vụ được giao, Sở giao dịch NHNN và NAPAS đã phối hợp xây dựng, quy trình hóa các văn bản quy định, hướng dẫn của NHNN. Việc ký kết thỏa thuận phối hợp trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử ngày hôm nay ghi nhận dấu mốc hợp tác đầu tiên giữa 02 đơn vị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các tổ chức thành viên.

Ông Nguyễn Vân Anh nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận ngày hôm nay sẽ góp phần hoàn thiện quy trình thực hiện hoạt động bù trừ điện tử, điện tử hóa việc trao đổi thông tin giữa Sở Giao dịch NHNN, NAPAS và các thành viên quyết toán. Thỏa thuận cũng sẽ giải quyết được những vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của nghiệp vụ quản lý và thiết lập hạn mức bù trừ điện tử. Đồng thời, trong thời gian triển khai thực hiện thỏa thuận này, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, sửa đổi hoàn thiện quy trình để xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS đánh giá cao sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Sở Giao dịch NHNN trong việc xử lý tác nghiệp về quản lý hạn mức bù trừ điện tử của các tổ chức thành viên NAPAS trong thời gian qua, đặc biệt là các tình huống khẩn cấp, phát sinh ngoài dự kiến.

Ông Nguyễn Quang Minh tin tưởng trong thời gian tới 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét, đánh giá các nội dung liên quan đến hạn mức ký quỹ và hạn mức bù trừ điện tử; cùng với đó, tiến hành xây dựng các quy trình, quy định chặt chẽ nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức thành viên bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả.

 

Tin tức liên quan

${e3h63as8dg.zoneName}

${e3h63as8dg.title}

${e3h63as8dg.stringDate}

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

${e3h63as8dg.stringDate}

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Tin tức - Sự kiện

${e3h63as8dg.title}

12/05/2022

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null