Điều khoản sử dụng

Trong hai ngày 22-23/8, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" được tổ chức tại Hà Nội. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Long – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục được tín nhiệm bầu tái đắc cử tham gia Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, đại hội công đoàn của 1.009 công đoàn cấp cơ sở và 9 công đoàn cấp trên cơ sở được diễn ra theo kế hoạch ngay từ đầu năm và từng bước tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Quá trình diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp cũng là quá trình thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

"Đại hội này cũng có ý nghĩa hơn khi nhìn lại chặng đường 30 năm qua của tổ chức Công đoàn đã để lại dấu ấn của sự đổi mới, phát triển hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử. Điều đó đã đặt ra tiền đề và động lực cho Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong ngành Ngân hàng nói riêng, trong hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói chung", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

LÃNH ĐẠO NAPAS THAM GIA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Trong bối cảnh khó khăn, bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng NHNN và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phát huy được sức mạnh và tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) ngành Ngân hàng, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để góp phần cùng cả ngành Ngân hàng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

LÃNH ĐẠO NAPAS THAM GIA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 - Ảnh 2.

Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong ngành đạt nhiều kết quả nổi bật; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, chỉ thị, chính sách... của ngành Ngân hàng, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ ngân hàng trong giai đoạn mới, góp phần vào sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát động phong trào thi đua tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống; tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua giữa các công đoàn cấp trên cơ sở, ký giao ước thi đua giữa các Cụm, Khối thi đua trong hệ thống.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2018-2023 có 02 năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động, linh hoạt và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trong Ngành phối hợp với chuyên môn để tuyên truyền và tăng cường biện pháp phòng chống dịch; chỉ đạo các cấp công đoàn cập nhật số liệu đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để giải quyết, hỗ trợ kịp thời theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

LÃNH ĐẠO NAPAS THAM GIA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN; đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN và các đại biểu tham gia bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028

Để góp phần cùng ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi trong giai đoạn tới, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.

Trong phiên làm việc buổi sáng ngày 23/8, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 41 đồng chí.

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI

2. Đồng chí Nguyễn Khánh Chi, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI

3. Đồng chí Trần Hồng Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI

4. Đồng chí Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

5. Đồng chí Cao Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn CQNHNNTW, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC)

6. Đồng chí Đinh Thị Tố Nga, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

7. Đồng chí Lê Thị Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn CQNHNNTW

8. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Chi ủy viên Chi bộ, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Chánh Văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

9. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN Việt Nam

10. Đồng chí Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

11. Đồng chí Phạm Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

12. Đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội

13. Đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

14. Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn cơ sở Học viện Ngân hàng

15. Đồng chí Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

16. Đồng chí Nguyễn Đức Lệnh, Phó Bí thư Đảng ủy khối Ngân hàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

17. Đồng chí Vũ Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

18. Đồng chí Hạ Thị Thiều Dao, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

19. Đồng chí Phạm Thị Liên, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

20. Đồng chí Đỗ Trần Quý, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

21. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHNN Chi nhánh Hà Nội

22. Đồng chí Đặng Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Thành viên chuyên trách HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

23. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tín dụng, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

24. Đồng chí Phạm Thị Hương Giang, Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn trụ sở chính, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

25. Đồng chí Ngô Quang Lương, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

26. Đồng chí Đặng Đình Thích, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

27. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam

28. Đồng chí Tạ Xuân Giao, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

29. Đồng chí Phạm Hồ Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

30. Đồng chí Nguyễn Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

31. Đồng chí Nguyễn Thị Thái, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

32. Đồng chí Nguyễn Đức Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

33. Đồng chí Phan Thị Hồng Thắm, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy In tiền Quốc gia

34. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chi ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHNN Chi nhánh TP. Cần Thơ

35. Đồng chí Vương Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Tín dụng học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội

36. Đồng chí Mai Thị Khương, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Giám đốc Quản lý khách hàng tài chính công, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

37. Đồng chí Trần Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Nghệ An

38. Đồng chí Hoàng Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

39. Đồng chí Võ Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đồng Nai

40. Đồng chí Nguyễn Tiến Trường, Phó trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực miền Trung

41. Đồng chí Nguyễn Thuần Phong, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa

Tin tức liên quan

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null