Thông tin tuyển dụng

KHỐI KỸ THUẬT

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG THẺ QUỐC TẾ – CV1 (Mã: DVCM.CV1)

Phòng: Dịch vụ chuyển mạch

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng.

Mô tả công việc:

Tham gia triển khai dự án liên quan đến các hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB, DFS, UPI theo phân công của phòng Dịch vụ chuyển mạch.

Giám sát và hỗ trợ kiểm thử chứng thực kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế.

Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm của các tổ chức thẻ quốc tế, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.

Vận hành, tích hợp và nâng cấp các hệ thống ứng dụng thanh toán thẻ, các hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB, DFS, UPI.

Xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối quốc tế.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net / C++.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối quốc tế.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh (bao gồm đọc, dịch tài liệu).

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ DỰ ÁN (Mã: GP.QLDA.TN)

Phòng: Giải pháp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Trung gian thanh toán, Ngân hàng, Tài chính, Thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

Công việc chuyên môn: Tổ chức triển khai các công việc chuyên môn thuộc mảng Quản lý dự án công nghệ thông tin, bao gồm:

+ Định nghĩa phạm vi và mục đích dự án.

+ Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên tham gia dự án.

+ Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

+ Báo cáo định kỳ cho cấp có thẩm quyền về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án.

+ Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc xây dựng và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án.

+ Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.

Công tác quản lý nhân sự:

+ Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý nhân sự bao gồm nhưng không giới hạn các công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhóm quản lý dự án.

+ Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nhóm khác hoàn thành nhiệm vụ chung của cả phòng và đào tạo, kèm cặp nhân sự mới theo phân công.

Thực hiện các công việc được phân công khác.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Hiểu biết về các hệ thống thanh toán, cổng thanh toán, giao dịch thẻ tín dụng là lợi thế.

  Đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, fintech là lợi thế.

  Hiểu biết về các công nghệ mới như phân tích dữ liệu lớn, machine learning/AI, RPA … là một lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao phụ trách.

  Am hiểu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ được giao (quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, quản lý dự án lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán, fintech…).

  Có khả năng thực hiện các công việc phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Năng lực quản lý

  Có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng thu hút, truyền cảm hứng, tạo sự ảnh hưởng tích cực cho nhân viên.

  Có khả năng tập hợp, phát huy trí tuệ tập thể, tạo khối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ nhân viên.

  Có năng lực quản lý/điều phối hiệu quả đối với nhóm nhân sự được giao phụ trách một cách có hiệu quả.

  Có khả năng xử lý tốt các sự cố phát sinh trong lĩnh vực chuyên môn được giao.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc liên quan.

  Có khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (TOKENIZATION) – CV1 (Mã: TTĐT.TOKEN.CV1)

Phòng: Thanh toán điện tử

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Cổng thương mại điện tử, Thanh toán trực tuyến, Nạp tiền vào ví/tài khoản điện tử

Mô tả công việc:

 • Lập trình hệ thống: thực hiện các công việc liên quan đến tích hợp, phát triển các tính năng mới, các công nghệ mới vào các sản phẩm dịch vụ liên quan đến hệ thống cổng thanh toán, hệ thống chuyển mạch thanh toán trực tuyến, hệ thống số hóa.
 • Quản trị vận hành các sản phẩm dịch vụ: thực hiện các công việc liên quan đến cấu hình hệ thống, xây dựng công cụ giám sát, cảnh báo hệ thống, tham gia vận hành giám sát hệ thống.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc tương đương tại một trong các trường sau: ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia, ĐH FPT, ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp, ĐH Hà Nội, ĐH Mở, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Giao thông vận tải, các trường Đại học nước ngoài tại các nước phát triển có uy tín hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm tại lĩnh vực có liên quan.

  Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, MongoDB, PostgreSQL …).

  Có kinh nghiệm cài đặt và quản trị các ứng dụng trên Web Application Server: Websphere, Glassfish, Tomcat, Jboss.
 • Năng lực chuyên môn

  Có tư duy tốt về thiết kế ứng dụng, lập trình webservices Java, HTML/CSS/Javascript, PL/SQL, restful API, nodeJS

  Có hiểu biết cơ bản về các văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống ứng dụng.

  Có khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu và tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Ưu tiên:

  Có kiến thức, kinh nghiệm về thương mại điện tử và thanh toán.

  Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai/tích hợp về các kiến trúc SOA, Microservices

  Đã từng tham gia các dự án trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, viễn thông.

  Đã từng làm việc với Open-source Java Frameworks (Struts, Spring, Hibernate), JSP, JDBC, Websphere…

  Có kinh nghiệm quản trị và phân tích đánh giá hiệu năng CSDL

  Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với HĐH Linux, HP-Unix, AIX, HSM…

  Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – CV2 (Mã: ACH.CV2)

Phòng: Bộ phận Thanh toán và bù trừ điện tử (ACH)

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch xử lý các giao dịch chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp.

Tham gia triển khai dự án liên quan đến chuyển tiền, thanh toán bán lẻ giá trị thấp theo phân công của tổ dự án.

Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.

Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có kỹ năng lập trình tốt.

  Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.

  Ưu tiên: Có kinh nghiệm và hiểu biết về ngân hàng và ISO 8583; Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
 • Năng lực chuyên môn

  Nắm rõ các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

  Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống và lập trình, đáp ứng công việc phát triển các hệ thống nghiệp vụ đang hỗ trợ.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG CUỐI (NHÓM ỨNG DỤNG NỘI BỘ)  (Mã: QTHT.NVHT)

Phòng: Quản trị hệ thống

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán liên ngân hàng.

Mô tả công việc:

Hỗ trợ người dùng cuối, các phòng ban của Công ty trong quá trình sử dụng các dịch vụ nội bộ (Email, AD, WSUS, DHCP, DNS, ...).

Quản trị, vận hành các hệ thống dịch vụ nội bộ phục vụ các phòng, ban và toàn bộ Công ty.

Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác.

Theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các hệ thống ứng dụng nội bộ và cảnh báo sự cố hoặc dấu hiệu bất thường thông qua công cụ giám sát, cảnh báo.

Theo dõi, giám sát công việc quản trị hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ của Công ty.

Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật trên các hệ thống máy chủ, lưu trữ và các ứng dụng được phân công quản lý.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tin học, khoa học máy tính hoặc tương đương.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có kiến thức tốt và có khả năng vận hành, quản trị hệ thống Active Directory, Group Policy, Mail Server (Microsoft Exchange/Microsoft 365), Web server, File Server...

  Có kiến thức tốt về các hệ điều hành máy trạm và máy chủ (Windows, Linux) và các dịch vụ mạng cơ bản như DHCP, DNS, NTP, IIS, WSUS, NFS, …

  Có kiến thức về các giải pháp ảo hóa VMware, Hyper-V, ... và các giải pháp điện toán đám mây là một lợi thế.

  Có các chứng chỉ quốc tế của Microsoft, chứng chỉ HĐH Linux là một lợi thế.

  Không yêu cầu kinh nghiệm.

   
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn (quản trị và vận hành hệ thống) có tính chất cơ bản đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các vấn đề ở mức độ đơn giản đến trung bình trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh cơ bản, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kĩ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

  Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường có áp lực công việc cao.

  Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khuyến khích tham gia đào tạo và có các văn bằng, chứng chỉ liên quan tới mảng công việc.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI QUẢN TRỊ

CHUYÊN VIÊN MUA SẮM – CV2 (Mã: BPMS.CV2)

Phòng: Bộ phận Mua sắm

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Đấu thầu, mua sắm

Mô tả công việc:

Thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, thủ tục nội bộ của Công ty.

Rà soát hồ sơ đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ của Công ty.

Chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ của Công ty liên quan đến hoạt động đấu thầu, mua sắm.

Nghiên cứu, soạn thảo, đề xuất chỉnh sửa, cập nhật quy định nội bộ về mua sắm. Nghiên cứu, soạn thảo, góp ý đối với các quy định nội bộ khác do cấp có thẩm quyền yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, được giao thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

  Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

  Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là một lợi thế.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

  Ưu tiên ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm tại công ty, tổng công ty có vốn nhà nước, đấu thầu mua sắm dịch vụ/hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết tổng thể về Napas, nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.

  Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế toán, thuế, đấu thầu.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Có kỹ năng thuyết trình tốt.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yêu cầu khác:

  Sức khỏe: tốt.

  Ngoại hình: ưa nhìn.

   

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG – CV2 (Mã: VP.TT.CV2)

Phòng: Văn phòng

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Mô tả công việc:

Quản trị truyền thông trong nội bộ:

+ Tiếp nhận yêu cầu truyền thông triển khai dịch vụ, chương trình khuyến mại, dự án truyền thông từ đơn vị yêu cầu (Khối Nghiên cứu phát triển, Khối Nghiệp vụ, Khối Kỹ thuật, Khối Quản trị, Khối Kinh doanh).

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông, triển khai công tác truyền thông theo phân loại yêu cầu truyền thông.

+ Thực hiện rà soát và cho ý kiến đối với tài liệu truyền thông của đối tác, hoặc hỗ trợ truyền thông cho đối tác trên các kênh có sẵn của Công ty.

+ Thực hiện giám sát thông tin truyền thông của đối tác trên các kênh nội bộ, kênh truyền thông đa phương tiện. Yêu cầu hiệu chỉnh thông tin sai lệch, chưa chính xác (nếu có).

+ Trực tiếp dự thảo nội dung truyền thông, thông cáo báo chí về sản phẩm, dịch vụ, dự án truyền thông của Công ty.

+ Phát hành thông cáo báo chí cho các đơn vị báo/đài (có lựa chọn).

+ Phối hợp phòng đầu mối cập nhật thông tin dịch vụ, FAQs dịch vụ trên các kênh có sẵn của Công ty như website, facebook, ebank.

+ Lập báo cáo truyền thông, tổng hợp hoạt động truyền thông đối với các chương trình khuyến mại, dự án hoặc đối với các dịch vụ/dự án trọng điểm của Công ty.

+ Phối hợp với pháp chế xây dựng nội dung pháp lý cho phần truyền thông với đối tác. Rà soát văn bản pháp lý liên quan đến các thỏa thuận hợp tác truyền thông.

+ Thực hiện lưu trữ hồ sơ, thực hiện hồ sơ thanh toán hoàn ứng theo quy định của Công ty.

Quản trị truyền thông đối ngoại:

+ Tiếp nhận yêu cầu/đề nghị phỏng vấn của các cơ quan báo chí đối với Ban lãnh đạo Công ty hoặc đối với nội dung liên quan đến lợi ích người dùng, công nghệ bảo mật.

+ Giám sát, theo dõi hoạt động trả lời phỏng vấn báo chí của Ban lãnh đạo Công ty. Thông báo lịch phát sóng, lịch phỏng vấn cho Ban lãnh đạo Công ty. Thực hiện tập hợp thông tin tư liệu.

+ Xây dựng, tổ chức và lập báo cáo truyền thông đánh giá kết quả thực hiện các chương trình truyền thông cho các dự án của phòng và/hoặc các phòng ban khác.

+ Duy trì, xây dựng và phát triển thường xuyên mối quan hệ với báo chí trong lĩnh vực hoạt động của Công ty; chủ động giữ liên lạc theo nhóm báo chí, tần suất 1-2 tháng/lần.

+ Đề xuất, tổ chức kế hoạch cảm ơn báo/đài theo định kỳ, bao gồm: Kỷ niệm ngày thành lập báo/đài; Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Trung thu + Ngày Quốc khánh; Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán.

+ Kiểm soát các nội dung thông tin truyền thông ra bên ngoài của Công ty và các nội dung truyền thông do đối tác thực hiện (nếu có).

Quản trị khủng hoảng truyền thông:

+ Điểm tin truyền thông: Chủ động thực hiện điểm tin đầu giờ sáng, cuối giờ chiều theo keywords sản phẩm, dịch vụ, lĩnh vực, thị trường, thương hiệu của Công ty; Theo dõi thông tin hàng ngày dựa trên báo cáo của đối tác liên quan đến hình ảnh thương hiệu của Công ty để kịp thời báo cáo Ban lãnh đạo, lãnh đạo phòng ban; Rà soát nội dung thực hiện theo hợp đồng, tổ chức nghiệm thu, thanh lý, thanh toán cho đối tác; Hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên trang thông tin, báo/đài (nếu có).

Thực hiện các công việc theo phân công của lãnh đạo phòng và trưởng nhóm phụ trách trực tiếp: Thực hiện các công việc pháp lý liên quan đến hoạt động truyền thông; Thực hiện hoàn ứng hồ sơ thanh toán; Phối hợp với các phòng/ban trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, tranh chấp với đối tác trong và ngoài nước của Công ty; Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí, quảng cáo, truyền thông, marketing tại các trường đại học Báo chí, Ngoại thương, Kinh tế, Học viện Ngân hàng (ưu tiên ứng viên có bằng thạc sỹ báo chí hoặc đã qua các khóa đào tạo truyền thông).
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc về điều phối dự án truyền thông, hội nghị, hội thảo, lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí, quảng cáo.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng biên tập, xử lý tin bài, xây dựng kế hoạch truyền thông.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

  Khả năng làm việc và soạn thảo bằng tiếng Anh tốt.
 • Thái độ/Hành vi

  Tinh thần trách nhiệm cao.

  Tư duy linh hoạt, tích cực, đa nhiệm.

  Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, khả năng thích ứng cao.

   

KHỐI NGHIỆP VỤ

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH – CV1 (Mã: TTHTDV.DVCM.CV1)

Phòng: Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Trung gian thanh toán, Ngân hàng, Tài chính, Thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

Thực hiện kiểm thử dịch vụ với vai trò là người dùng cuối (end-user) theo kế hoạch triển khai các sản phẩm dịch vụ của công ty, bao gồm: Lập kế hoạch kiểm thử; Thực hiện kiểm thử theo kịch bản; Phân tích, đánh giá kết quả kiểm thử; Lập báo cáo kiểm thử dịch vụ.

Kiểm thử dịch vụ trong quá trình vận hành; kiểm thử theo kế hoạch nâng cấp, cập nhật hệ thống của các bên nhằm đảm bảo dịch vụ vận hành ổn định.

Thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ bao gồm: Giám sát, theo dõi việc tuân thủ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) bao gồm SLA nội bộ và các SLA đã ký với đối tác; Lập báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của phụ trách; Phối hợp với các bên liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.

Xây dựng, hoàn thiện các tài liệu phục vụ công tác vận hành dịch vụ bao gồm: Tham gia xây dựng, cập nhật các yêu cầu về hệ thống báo cáo quản trị phục vụ cho công tác vận hành dịch vụ; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn giao dịch đối với các dịch vụ thanh toán điện tử theo đặc thù của từng dịch vụ.

Tham gia triển khai các dự án, sản phẩm dịch vụ mới của công ty.

Hỗ trợ quá trình chào bán sản phẩm dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ, dịch vụ phụ trách

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, công nghệ thông tin tại các trường thuộc khối Kinh tế, Kỹ thuật tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

  Có hiểu biết tổng thể về hoạt động của NAPAS.

  Có hiểu biết về dịch vụ thẻ và sản phẩm dịch vụ thanh toán trên thị trường.

  Có hiểu biết về công tác kiểm thử, công tác quản lý chất lượng dịch vụ.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng lập kế hoạch và xử lý tốt các công việc theo quy trình cũng như công việc mới phát sinh.

  Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực về tiến độ, về yêu cầu kết quả.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình liên quan đến lĩnh vực quản lý.

  Có tư duy logic, có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, kiên trì, cẩn thận và tỉ mẩn trong công việc.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
 • Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: tốt.

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.

  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán, kinh nghiệm triển khai dịch vụ thu hộ chi hộ, cổng thanh toán điện tử, thanh toán điện tử.

   

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN ĐỐI SOÁT TRA SOÁT (NHÓM DỊCH VỤ KẾT NỐI QUỐC TẾ)– CV2 (Mã: TTĐSTS.KNQT.CV2)

Phòng: Thanh toán đối soát tra soát

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội

Lĩnh vực: Thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.

Mô tả công việc:

Vận hành các công tác nghiệp vụ về thanh quyết toán, đối soát và tra soát của các dịch vụ mà công ty đang cung cấp theo các quy trình/quy định đã có: Kiểm tra tính logic và cân khớp của các báo cáo thanh quyết toán trước khi phát hành báo cáo chính thức. Nếu phát hiện sai lệch thông báo cho IT để phối hợp xử lý; Nhận kết quả phản hồi đối tác/tổ chức thành viên và xử lý các sai lệch phát sinh; Xử lý các tra soát khiếu nại.

Có khả năng tham gia xây dựng Hệ thống nghiệp vụ phục vụ công tác thanh quyết toán hàng ngày, tính phí, đối soát và tra soát: Xây dựng Yêu cầu người sử dụng (URD) cho các yêu cầu mới hoặc hoàn thiện các chức năng hiện có; Tổ chức test nghiệm thu chương trình ứng dụng, công cụ.

Tham gia hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh bao gồm: Triển khai UAT; Trao đổi và giải đáp nghiệp vụ thanh toán đối soát tra soát cho đối tác/ngân hàng.

Có khả năng tham gia xây dựng/sửa đổi/bổ sung các quy trình nghiệp vụ thanh quyết toán, đối soát và tra soát cho các dịch vụ mà công ty đang cung cấp.

Tổng hợp báo cáo công việc, báo cáo số liệu, biến động tăng giảm dịch vụ hàng tháng, hoặc theo yêu cầu.

Tham gia các dự án xây dựng và triển khai sản phẩm dịch vụ của công ty.

Các yêu cầu và công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử tại ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc các chương trình liên kết giữa các trường đại học nêu trên với các trường đại học uy tín tại nước ngoài và được cấp bằng đại học được Bộ giáo dục và đào tạo công nhận.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực: thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động, thanh toán liên ngân hàng, thương mại điện tử.

  Có kiến thức về thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt.

  Có kinh nghiệm làm việc nhóm, làm việc dự án là lợi thế.

  Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển; hiểu biết tổng thể về Napas.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Có khả năng tham gia xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng cho các nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ thuộc chức năng thanh quyết toán, đối soát và tra soát của phòng.

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic/tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Tích cực tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

KHỐI KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ NGÂN HÀNG (NHÓM TRIỂN KHAI VCCS/ACH/QR/TGTT) – CV1 (Mã: QHNH.CV1)

Phòng: Quan hệ ngân hàng

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng.

Mô tả công việc:

Tham gia triển khai công tác kinh doanh và điều phối dự án với các đối tác là ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nhóm dịch vụ: thanh toán dịch vụ công, cổng thanh toán trực tuyến 4.0 và các dịch vụ thanh toán điện tử khác mà Công ty cung cấp.

Công tác kinh doanh:

+ Hỗ trợ chào bán và ký kết hợp đồng: Tìm kiếm và thu thập thông tin về khách hàng; Chuẩn bị các tài liệu chào bán bao gồm: slide trình chiếu, bản chào dịch vụ, các tài liệu khác liên quan; Theo dõi các ý kiến, tổng hợp ý kiến của ngân hàng liên quan đến văn bản pháp lý, các tài liệu triển khai của NAPAS để phối hợp với các phòng ban nội bộ trả lời khách hàng, tiến tới thống nhất và ký kết hợp đồng; Lưu trữ và quản lý các văn bản pháp lý, công văn đi/đến và các tài liệu liên quan của phòng; Triển khai các công tác soạn thảo và gửi công văn, thông báo và các văn bản pháp lý đến các ngân hàng.

+ Chăm sóc, khai thác và thúc đẩy dịch vụ: Theo dõi số liệu dịch vụ theo danh sách ngân hàng được phân công, Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo từng dịch vụ được giao; Thực hiện rà soát và/hoặc phối hợp rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai dịch vụ với các Ngân hàng, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến dịch vụ.

Công tác điều phối triển khai dự án: Lên kế hoạch triển khai dự án chi tiết và thống nhất với nội bộ và ngân hàng theo kế hoạch đề ra; Thực hiện điều phối dự án, theo dõi, giám sát tiến độ và chủ động đôn đốc nhóm dự án hai bên hoàn thành theo các mốc triển khai đảm bảo kể hoạch; Định kỳ cập nhật tiến độ triển khai dự án, báo cáo ngay các vấn đề tồn đọng, phát sinh ngoài kế hoạch tới lãnh đạo phòng và nhóm triển khai dự án hai bên để có phương án xử lý hiệu quả; Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình triển khai dự án cho đến khi hoàn tất và trình các thủ tục liên quan theo quy trình để triển khai chính thức dịch vụ giữa NAPAS và các Ngân hàng.

Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị và bán hàng thuộc các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử, marketing, kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

  Có hiểu biết tổng thể về NAPAS; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trú đang ứng tuyển.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án là một lợi thế.

   
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý các công việc liên quan đến điều phối công việc chung, tổng thể và bao quát của nhiều khách hàng cùng một thời điểm ở mức độ hoàn thành công việc theo kỳ vọng và mục tiêu được giao.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc

  Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.

  Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc. 

  Có khả năng làm việc nhóm.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic và tích cực.

  Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo và trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Ưu tiên các ứng viên chăm chỉ, trách nhiệm và tận tâm trong công việc.

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yếu tố khác

  Sức khỏe: tốt

  Ưu tiên các ứng viên có ngoại hình ưa nhìn, năng động, sáng tạo.

   

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (NHÓM PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI) – CV2 (Mã: PTKD.CV2)

Phòng: Phát triển kinh doanh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng, Phát triển mạng lưới

Mô tả công việc:

Chủ động xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình hợp tác với các khách hàng/đối tác nhằm thúc đẩy phát triển doanh số sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

Tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh thúc đẩy các hoạt động mở rộng mạng lưới thanh toán, thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng và quản lý các dự án liên quan tới truyền thông, tiếp thị, marketing sản phẩm theo phân công của cấp quản lý trực tiếp/ Trưởng phòng.

Hỗ trợ hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các trường đại học trong nước và nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng…
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực: thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, tiếp thị bán hàng & quản lý dự án trong lĩnh vực liên quan đến công việc.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ, chuyển tiền…

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

  Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

  Có khả năng sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

  Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm.

  Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook, …) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

  Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu.

  Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ DOANH NGHIỆP (NHÓM DVC/TGTT) – CV1 (Mã: QHDN.CV1)

Phòng: Quan hệ doanh nghiệp

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Xây dựng, phát triển quan hệ khách hàng và chào bán dịch vụ: Thu thập, phân tích thông tin cơ bản về nhu cầu, xu hướng của thị trường; Nghiên cứu thông tin sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường theo phân công; Tiếp nhận, liên hệ và tổng hợp ý kiến của khách hàng để hỗ trợ đề xuất nâng cấp/hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ hiện tại, các biện pháp thúc đẩy doanh số bán và ý tưởng mới về kinh doanh/sản phẩm; Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chuẩn bị kế hoạch chào bán sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ dự thầu, hợp đồng và quản lý khách hàng; Hỗ trợ đàm phán, thống nhất mô hình hợp tác, mức phí, hợp đồng và các vấn đề hợp tác khác với khách hàng; Hỗ trợ chăm sóc, khai thác và thúc đẩy để đạt được doanh số theo đúng kế hoạch được giao; Tiếp thu ý kiến của khách hàng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy doanh số bán.

Điều phối và triển khai dự án: Hỗ trợ thực hiện điều phối dự án, theo dõi, giám sát tiến độ và chủ động đôn đốc nhóm dự án hai bên hoàn thành theo các mốc triển khai đảm bảo kế hoạch; Hỗ trợ báo cáo và định kỳ cập nhật tiến độ triển khai dự án và/hoặc báo cáo ngay các vấn đề còn tồn đọng, phát sinh ngoài kế hoạch tới trưởng nhóm và nhóm triển khai dự án hai bên để có phương án triển khai hiệu quả.

Các công việc khác: Chăm sóc và duy trì quan hệ với các đầu mối làm việc đối tác theo phân công của lãnh đạo phòng, trưởng nhóm; Phối hợp với các phòng ban nội bộ và đối tác đưa ra các đề xuất và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh; Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo từng dịch vụ được giao và phối hợp rà soát triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh theo từng tháng/quý; Hỗ trợ công tác soạn thảo và gửi công văn, thông báo các văn bản pháp lý tới khách hàng/đối tác; Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị và bán hàng …
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng, thanh toán điện tử, marketing.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas, mô tả công việc và yêu cầu của vị trí ứng tuyển.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án là một lợi thế.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có kỹ năng giao tiếp, quản lý đối tác, trách nhiệm trong công việc, khả năng chịu áp lực cao.

  Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của nhà nước và quy định của ngành ngân hàng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc

  Tiếng Anh giao tiếp tốt.

  Sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.

  Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

  Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách chủ động hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (NHÓM DOANH NGHIỆP/NGÂN HÀNG) – CV2 (Mã: VPĐD.CV2)

Phòng: Văn phòng đại diện tại Tp.HCM

Địa điểm làm việc: Tại Tp.HCM.

Mô tả công việc:

 • Công tác kinh doanh:

  Tìm kiếm cơ hội, khả năng hợp tác mang lại doanh thu, lợi nhuận hoặc cơ hội quảng bá hình ảnh của tổ chức với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

  Tổ chức giới thiệu sản phẩm, thương thảo phương thức hợp tác, tham mưu các phương án triển khai phù hợp với các đối tác tiềm năng.

  Làm việc với khách hàng mới cũng như khách hàng hiện tại để xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng; đề xuất gói sản phẩm dịch vụ phù hợp để cung ứng cho khách hàng.

  Trực tiếp đàm phán các điều khoản hợp đồng với các ngân hàng/các nhà cung cấp dịch vụ; thúc đẩy ký kết và triển khai hợp đồng.

  Duy trì quan hệ và chăm sóc đối với các khách hàng được giao, đảm bảo chất lượng dịch vụ tối ưu theo quy chuẩn của Công ty.

  Định kỳ hàng tháng lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp thúc đẩy doanh số bán hàng.

  Phối hợp trao đổi thông tin với đội Marketing (phòng Phát triển kinh doanh) và đối tác trong việc xây dựng các chương trình marketing/PR quảng bá dịch vụ, thúc đẩy doanh số
  bán hàng.

  Duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng hiện hữu; chăm sóc khách hàng sau bán hàng và kết hợp chào bán các dịch vụ mới.

  Tham gia trong việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động tháng/quý/năm hoặc dài hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do Trưởng/Phó Văn phòng đại diện phân công.
 • Hỗ trợ triển khai dự án:

  Tham gia và theo dõi việc triển khai dự án, triển khai marketing/PR dự án cho các phòng ban/nhóm liên quan.

  Đầu mối đàm phán với đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai
  dự án.

  Đầu mối triển khai các hạng mục marketing/PR cho các đối tác do VPĐD phụ trách.

  Định kỳ thu thập báo cáo về tiến độ triển khai dự án cho phụ trách trực tiếp.

  Các nhiệm vụ khác: theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng trong từng giai đoạn.

  Yêu cầu tuyển dụng:
 • Trình độ học vấn:

  Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, kế toán, kiểm toán, tiếp thị & bán hàng.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:  

  Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.

  Có hiểu biết tổng thể về Napas; nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí ứng tuyển.
 • Năng lực chuyên môn:

  Có hiểu biết về các quy định pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 

  Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

  Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc:

  Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.

  Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

  Kỹ năng thuyết trình tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thái độ/Hành vi:

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Sức khỏe: Tốt.

  Ngoại hình: ưa nhìn.

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các tổ chức thẻ quốc tế, cổng thanh toán trong nước là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

   

KHỐI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP/CÔNG NGHỆ – CV2 (Mã: CNTTM.CV2)

Phòng: Công nghệ thẻ thông minh

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Lĩnh vực: thẻ và thanh toán điện tử.

Mô tả công việc:

Nghiên cứu, phân tích các công nghệ/giải pháp mới ứng dụng trong lĩnh vực thanh toán điện tử trên thế giới (bao gồm thanh toán thẻ, thanh toán di động, E-commerce, QR...) để đưa ra các đề xuất triển khai thử nghiệm phù hợp với chiến lược của NAPAS.

Làm việc với các tổ chức quốc tế, các công ty công nghệ, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước (Visa, MasterCard, Discover, Thales, IDEMIA, Ingenico, VNPay, Momo, Zalo…) để tìm hiểu, đánh giá công nghệ và phối hợp phát triển các giải pháp/công nghệ thanh toán mới tại Việt Nam.

Tham gia xây dựng các yêu cầu chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, dịch vụ mới của NAPAS.

Phát triển các sản phẩm/ứng dụng, các hệ thống phần mềm/giải pháp phục vụ công tác phát triển sản phẩm, dịch vụ mới của NAPAS.

 

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 02 năm trong lĩnh thiết kế và phát triển ứng dụng.

  Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình Java.

  Có kinh nghiệm làm việc với Webservice, REST API – JSON, OpenAPI.

  Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, …

  Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành: Unix, Linux, Window Server.

  Ưu tiên ứng viên: có kinh nghiệm triển khai các hệ thống lớn trong mảng thanh toán, tài chính ngân hàng như Internet Banking, Payment Gateway; có kinh nghiệm phát triển Mobie App; có kinh nghiệm thiết kế, phát triển UI/UX trên Mobile hoặc Web.
 • Năng lực chuyên môn

  Có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm/công nghệ mới.

  Có khả năng phân tích, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.

  Kỹ năng xây dựng tài liệu và thuyết trình tốt.

  Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

  Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Thái độ/Hành vi

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.

  Trung thực, có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

   

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – CV2 (Mã: NCPTSP.CV2)

Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội.

Mô tả công việc:

Tham gia nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty/khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động…

Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy trình giao dịch, quy trình vận hành, chính sách phí cho các hình thức thanh toán.

Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ xây dựng chính sách chiến lược sản phẩm của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh điều chỉnh, cải tiến sản phẩm/giải pháp thanh toán phù hợp với các đối tác khác nhau

Tham gia triển khai và điều phối các dự án được giao.

Tham gia làm việc và phụ trách đầu mối làm việc với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ...

Các công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

  Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tài chính ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường hoặc các lĩnh vực thanh toán và nghiên cứu có liên quan.
 • Năng lực chuyên môn

  Có hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ, hoặc thanh toán điện tử.

  Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.

  Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.

  Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

  Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.

  Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn

  Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.

  Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

  Có kỹ năng thuyết trình.

  Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Có tư duy logic, tích cực.

  Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
 • Thái độ/Hành vi

  Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

  Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
 • Các yếu tố ưu tiên:

  Tốt nghiệp tại các trường đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín.

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.

  Có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

   

-----------------------

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận.

Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây:

- Lương hiệu quả, khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV;

- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Quà tặng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

- Được tiếp cận với các kiến thức mới, chuyên sâu trong lĩnh vực trung gian thanh toán; nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trung gian thanh toán trong và ngoài nước.

 

-----------------------

 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển như sau:

Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: CNTTM.CV3-Nguyễn Văn A-1990

- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.

- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.

- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Tel: 04.3936.1818 – ext 441, Email: tuyendung@napas.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam