Thông tin tuyển dụng

​CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP THÁNG 8.2019 TẠI NAPAS
Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Napas hiện có nhu cầu tuyển dụng GẤP các vị trí làm việc tại Trụ sở Hà Nội và Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh như sau:


KHỐI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (NCPTSP.TN)
Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Lĩnh vực: Thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Phụ trách việc nghiên cứu và xây dựng báo cáo chuyên sâu về các sản phẩm dịch vụ của Công ty/khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động… theo phân công của phụ trách phòng.
Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ xây dựng chính sách chiến lược sản phẩm của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh điều chỉnh, cải tiến sản phẩm/giải pháp thanh toán phù hợp với các đối tác khác nhau.
Tham gia triển khai và điều phối các dự án được giao. 
Các công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
Kiến thức/Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tài chính ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường hoặc các lĩnh vực thanh toán và nghiên cứu có liên quan. 
Có kinh nghiệm và kỹ năng triển khai các dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán liên ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt.
Năng lực chuyên môn:
Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.  
Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ, hoặc thanh toán điện tử.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Có khả năng sáng tạo.
Năng lực quản trị/điều hành: 
Có năng lực quản lý/điều phối hiệu quả đối với nhóm nhân sự được giao phụ trách một cách có hiệu quả.
Có khả năng xử lý tốt các sự cố phát sinh trong quá trình triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ, hoặc thanh toán điện tử.
Có năng lực quản trị dự án, tổ chức triển khai các công đoạn của dự án có hiệu quả.
Kỹ năng làm việc: 
Trình độ Tiếng Anh: TOEIC từ 700 điểm trở lên hoặc tương đương 
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
Các yếu tố ưu tiên:
Tốt nghiệp từ các trường đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – CV3 (NCPTSP.CV3)
Phòng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Lĩnh vực: Thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Tham gia nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty/khách hàng/đối tác/đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ, thanh toán điện tử, thanh toán di động…
Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy trình giao dịch, quy trình vận hành, chính sách phí cho các hình thức thanh toán.
Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ xây dựng chính sách chiến lược sản phẩm của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh điều chỉnh, cải tiến sản phẩm/giải pháp thanh toán phù hợp với các đối tác khác nhau.
Tham gia triển khai và điều phối các dự án được giao. 
Tham gia làm việc và phụ trách đầu mối làm việc với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ...
Các công việc khác theo phân công của phụ trách phòng.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử tại các trường  thuộc khối Kinh tế và kỹ thuật như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hoặc các trường ĐH nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc các chương trình liên kết giữa các trường đại học nêu trên với các trường đại học uy tín tại nước ngoài và được cấp bằng đại học được Bộ giáo dục và đào tạo công nhận.
Kiến thức/Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tài chính ngân hàng, thương mại, nghiên cứu và phân tích thị trường hoặc các lĩnh vực thanh toán và nghiên cứu liên quan. 
Có kinh nghiệm và kỹ năng triển khai các dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán điện tử, hoặc thanh toán liên ngân hàng.
Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển; Có hiểu biết tổng thể về Napas.
Năng lực chuyên môn:
Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến một trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.  
Am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai dự án/công việc liên quan đến phát triển sản phẩm/dịch vụ thanh toán thẻ, hoặc thanh toán điện tử.
Có khả năng xử lý tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Có khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc: 
Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh. 
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yếu tố ưu tiên:
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM/CÔNG NGHỆ THANH TOÁN THẺ - CV3 (CNTTM.CV3)
Phòng: Công nghệ thẻ thông minh
Lĩnh vực: Thẻ và các công nghệ thanh toán
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Nghiên cứu, phân tích các sản phẩm thanh toán thẻ trên thế giới và trong khu vực để đưa ra các sản phẩm, dịch vụ thẻ phù hợp với thị trường Việt Nam.
Nghiên cứu, mô tả các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới dựa trên nền tảng thẻ, theo tiêu chuẩn EMV (số hoá thẻ, ứng dụng sinh trắc học trong thanh toán, QR Payment,...).
Nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm thanh toán vào các lĩnh vực mới (giao thông công cộng, thẻ học đường, thẻ y tế, …).
Quản lý, cập nhật các sản phẩm dịch vụ theo chức năng nghiệm vụ của phòng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý.
Yêu cầu:
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Ngoại Thương, Tài chính, Ngân hàng,…
Kinh nghiệm công tác:
Số năm kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm xây dựng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán.
Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống lớn trong mảng thanh toán, tài chính ngân hàng như mobile banking, internet banking, ecom, ví điện tử, mobile payment…
Có khả năng tìm hiểu nghiên cứu triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới.
Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh. 
Năng lực chuyên môn:
Nắm rõ các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.
Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc:
Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Kỹ năng giao tiếp tốt. 
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có kỹ năng phân tích, đánh giá sản phẩm, dịch vụ.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm.
Trung thực, có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định của Nhà nước và ngành ngân hàng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm quản lý tuân thủ các quy trình, quy định trong lĩnh vực thanh toán.
Có kinh nghiệm triển khai, vận hành các sản phẩm thẻ chip, EMV card.
Có khả năng xây dựng các tài liệu thuyết trình, và thuyết trình.
Các yêu cầu khác: 
Sức khỏe: Tốt.
Ngoại hình: ưa nhìn.

KHỐI KINH DOANH
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH – CV3 (Mã: PTKD.CV3)
Phòng: Phát triển kinh doanh
Lĩnh vực: Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Chủ động tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ mới của Công ty.
Tổ chức xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. 
Nghiên cứu và xây dựng báo cáo đánh giá chuyên sâu về thị trường, đánh giá về sản phẩm, dich vụ của công ty/khách hàng/các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trên thị trường, các xu hướng thanh toán mới trên thế giới (thanh toán thẻ, di động, thanh toán điện tử…).
Xây dựng các yêu cầu kinh doanh (BRD) đối với phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Phối hợp cùng các phòng/ ban nội bộ và đối tác bên ngoài (nếu có) để triển khai sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của BRD. 
Xây dựng kế hoạch triển khai các dự án tại Công ty. Chịu trách nhiệm điều phối triển khai với đối tác bên ngoài thuộc phạm vi đối tác của phòng Phát triển kinh doanh. 
Quản lý quan hệ với các đối tác, khách hàng bao gồm các Tổ chức thẻ/Chuyển mạch quốc tế, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán, công nghệ, các công ty Fintech trong và ngoài nước…theo phân công. 
Tổ chức xây dựng chính sách phát triển mạng lưới. 
Tổ chức xây dựng các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến các hoạt động thanh toán theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp. 
Hỗ trợ hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới. 
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/cấp quản lý trực tiếp. 
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học trong nước và/hoặc nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin.
Kiến thức/kinh nghiệm:
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Trung gian Thanh toán, Fintech, tổ chức thanh toán/ thẻ trong và ngoài nước. 
Năng lực chuyên môn:
Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ, chuyển tiền…
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý công việc tốt và/hoặc tốt hơn kỳ vọng đối với các công việc mới phát sinh.
Có khả năng kèm cặp/hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.
Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Có khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc hiệu quả:
Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm. 
Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook,…) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.
Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Có khả năng đàm phán, thuyết phục.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
Thái độ/Hành vi:
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu. 
Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao. 
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

CHUYÊN VIÊN MARKETING – CV2 (Mã: PTKD.MKT.CV2)
Phòng: Phát triển kinh doanh
Lĩnh vực: Marketing, Nhận diện thương hiệu, Thanh toán, Thẻ, Thanh toán Điện tử, Ngân hàng.
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Thực hiện điều phối các phòng ban nội bộ xây dựng và triển khai các chương trình nhận diện thương hiệu của Công ty.
Thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty đến khách hàng, đối tác.
Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình marketing nhằm thúc đẩy phát triển doanh số sản phẩm, dịch vụ của Công ty, tăng cường nhận diện thương hiệu.
Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh thúc đẩy các hoạt động mở rộng mạng lưới thanh toán, thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 
Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng và quản lý các dự án liên quan tới truyền thông, tiếp thị, marketing sản phẩm theo phân công của cấp quản lý trực tiếp/ Trưởng phòng.  
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ cấp quản lý trực tiếp.
Yêu cầu:
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học trong nước và nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Truyền thông, Marketing…
Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Trung gian Thanh toán, Fintech, tổ chức thanh toán/ thẻ trong và ngoài nước trong mảng Marketing, Digital Marketing, Marcom… 
Năng lực chuyên môn:
Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử, thanh toán bán lẻ, chuyển tiền…
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý công việc tốt đối với các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Có khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc:
Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm. 
Có kỹ năng thuyết trình, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook,…) và các thiết bị/tiện tích văn phòng để phục vụ công việc.
Giao tiếp, hợp tác hiệu quả với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Có khả năng đàm phán, thuyết phục.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi:
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu. 
Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao. 
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ DOANH NGHIỆP – CV2 (Mã: QHDN.CV2)
Phòng: Quan hệ doanh nghiệp
Lĩnh vực: Kinh doanh Giải pháp Ecom, TopupBilling
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Tìm kiếm khách hàng & chào bán dịch vụ: 
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, xác định khách hàng mục tiêu.
Thường xuyên & chủ động nghiên cứu sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường và tiếp thu ý kiến của khách hàng để đề xuất ý tưởng mới về kinh doanh/sản phẩm. 
Xác định và tiếp cận khách hàng mục tiêu, xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng hiệu quả.
Trực tiếp làm việc với khách hàng, tiếp thu, phân tích ý kiến, xác định nhu cầu hiện tại/tương lai để đề xuất các sản phẩm dịch vụ phù hợp, ý tưởng nâng cấp/hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ hiện có để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Tổ chức giới thiệu sản phẩm dịch vụ, phối hợp chuẩn bị kế hoạch chào bán sản phẩm dịch vụ, hồ sơ dự thầu, hợp đồng và quản lý khách hàng.
Hỗ trợ đàm phán hợp đồng, thống nhất mô hình hợp tác, mức phí, hợp đồng và các vấn đề hợp tác khác với khách hàng hoặc trực tiếp thực hiện các công việc trên theo phân công của trưởng nhóm, lãnh đạo phòng.
Chăm sóc khách hàng, khai thác và thúc đẩy quan hệ khách hàng để đạt doanh số được giao, đề xuất các biện pháp thúc đẩy doanh số bán.
Tiếp thu ý kiến của khách hàng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy doanh số bán. 
Điều phối triển khai dự án: 
Xây dựng kế hoạch dự án và điều phối triển khai dự án. 
Theo dõi, giám sát tiến độ và chất lượng của dự án.
Định kỳ lập báo cáo về tiến độ triển khai dự án cho phụ trách nhóm.
Phối hợp, tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá sản phẩm dịch vụ và hình ảnh công ty.
Các nhiệm vụ khác:
Hỗ trợ các thành viên khác trong phòng hoàn thành nhiệm vụ chung của cả phòng. 
Báo cáo rà soát kết quả kinh doanh theo tháng/quý.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp và trưởng phòng.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị & bán hàng,… 
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
Có hiểu biết tổng thể về Napas và các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị & bán hàng,…  
Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Năng lực chuyên môn: 
Am hiểu về các dịch vụ thanh toán, thẻ, ngân hàng.
Nắm rõ các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thanh toán, thẻ, ngân hàng ở mức độ tốt.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có kỹ năng kinh doanh.
Có kỹ năng điều phối dự án.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Có khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc: 
Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Kỹ năng giao tiếp tốt. 
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định của Nhà nước và của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
Sức khỏe: Tốt.
Ngoại hình: ưa nhìn.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, IELTS, TOEFL).

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ NGÂN HÀNG – CV2 (Mã: QHNH.CV2)
Phòng: Quan hệ ngân hàng
Lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Xây dựng, phát triển quan hệ khách hàng & chào bán dịch vụ:
Tìm kiếm và thu thập thông tin về khách hàng. Tiếp cận khách hàng để xác định nhu cầu, từ đó tư vấn, đề xuất các sản phẩm phù hợp.
Chuẩn bị tài liệu chào bán, tổ chức giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến khách hàng và là đầu mối đàm phán, thống nhất, ký kết các vấn đề về chính sách, hợp đồng hợp tác.
Là đầu mối trực tiếp quản lý quan hệ, hợp tác triển khai với các Ngân hàng,  nhằm quy trì quan hệ và thúc đẩy phát triển mở rộng các sản phẩm Công ty cung cấp.
Điều phối và triển khai dự án:
Thực hiện điều phối dự án, theo dõi, giám sát tiến độ và chủ động đôn đốc nhóm dự án hai bên hoàn thành theo các mốc triển khai đảm bảo kế hoạch.
Định kỳ lập báo cáo về tiến độ triển khai dự án và/hoặc báo cáo ngay các vấn đề tồn đọng, phát sinh ngoài kế hoạch tới lãnh đạo phòng.
Phối hợp triển khai chương trình truyền thông/marketing khi dịch vụ chính thức đi vào khai thác và theo dõi kết quả thực hiện.
Chăm sóc, khai thác và thúc đẩy để đạt được doanh số theo đúng kế hoạch được giao
Chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng ngân hàng theo phân công của lãnh đạo phòng.
Phối hợp với các phòng ban nội bộ và đối tác cùng đưa ra các đề xuất và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.
Theo dõi và định kỳ lập báo cáo kết quả về doanh thu dịch vụ và các dự án đang triển khai   tới cấp lãnh đạo phòng.
Các công việc khác theo phân công của Phụ trách phòng.
Yêu cầu tuyển dụng: 
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, tiếp thị & bán hàng thuộc các trường đại học có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài (ưu tiên các trường Ngoại thương, Kinh tế, ngân hàng, thương mại, …).
Kiến thức/Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử, marketing, bán hàng. 
Am hiểu về thị trường thanh toán, thẻ, thanh toán điện tử.
Có kinh nghiệm triển khai dự án là một lợi thế.
Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin.
Năng lực chuyên môn:
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. 
Kỹ năng làm việc: 
Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office. 
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. 
Tư duy logic và tích cực.
Kỹ năng thuyết trình, đám phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Khả năng chịu áp lực công việc và phản ứng nhanh với các yêu cầu công việc được giao.
Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách chủ động hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên.
Thái độ/Hành vi:
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác khi có yêu cầu. 
Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công việc có áp lực cao. 
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – CV2 (Mã: VPDD.CV2)
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán liên ngân hàng
Địa điểm làm việc: Tại TP. Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:
Công tác kinh doanh:
Tìm kiếm những cơ hội, khả năng hợp tác mang lại doanh thu, lợi nhuận hoặc cơ hội quảng bá hình ảnh của Tổ chức với các khách hàng hiện tại và tiềm năng. 
Tổ chức giới thiệu sản phẩm, thương thảo phương thức hợp tác, tham mưu các phương án triển khai phù hợp với các đối tác tiềm năng. 
Làm việc với khách hàng mới cũng như khách hàng hiện tại để xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. đề xuất gói sản phẩm dịch vụ phù hợp để cung ứng cho khách hàng.
Trực tiếp đàm phán các điều khoản Hợp đồng với các Ngân hàng/các nhà cung cấp dịch vụ; Thúc đẩy ký kết và triển khai Hợp đồng.
Duy trì quan hệ & chăm sóc đối với các khách hàng được giao đảm bảo chất lượng dịch vụ tối ưu theo quy chuẩn của công ty.
Định kỳ hàng tháng lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh đồng thời đưa ra những biện pháp thúc đẩy doanh số bán hàng.
Phối hợp trao đổi thông tin với đội Marketing (phòng Phát triển kinh doanh) và đối tác trong việc xây dựng các chương trình marketing/PR quảng bá dịch vụ, thúc đẩy doanh số bán hàng.
Duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng hiện hữu; chăm sóc khách hàng sau bán hàng và kết hợp chào bán các dịch vụ mới.
Tham gia trong việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động tháng/quý/năm hoặc dài hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do Trưởng/Phó Văn phòng Đại diện phân công.
Điều phối triển khai dự án:
Đầu mối việc triển khai dự án, triển khai marketing/PR dự án cho các phòng ban/nhóm liên quan.
Đầu mối đàm phán với đối tác, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Đầu mối triển khai các hạng mục marketing/PR với cho các đối tác do VPDD phụ trách.
Định kỳ thu thập báo cáo về tiến độ triển khai dự án cho phụ trách trực tiếp.
Các nhiệm vụ khác: Theo sự phân công của Trưởng/phó phòng trong từng giai đoạn.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, quản trị kinh doanh, luật, truyền thông, kế toán, kiểm toán, tiếp thị & bán hàng, hoặc tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở VN và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan.
Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Năng lực chuyên môn: 
Có hiểu biết về các quy định pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.  
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. 
Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc:
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh. 
Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty. 
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có tư duy logic, tích cực.
Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi: 
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yếu tố ưu tiên: 
Sức khỏe: Tốt.
Ngoại hình: ưa nhìn.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch, thanh toán liên ngân hàng là lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai dự án hoặc làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế, Cổng thanh toán trong nước hoặc quốc tế là lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực thanh toán là lợi thế.

KHỐI KỸ THUẬT
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ QUY TRÌNH – CV3 (Mã: GP.QLQT.CV3)
Phòng: Giải pháp
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng công nghệ, an ninh thông tin.
- Kiểm soát, đánh giá tuân thủ theo quy trình công việc. 
- Xây dựng các phép đo lường chất lượng, an ninh thông tin.
- Đo lường chỉ tiêu chất lượng, an ninh thông tin và đánh giá sự hài lòng của khách hàng. 
- Kiểm soát rủi ro công nghệ thông tin, kiểm soát điểm không phù hợp.
- Đề xuất và thực hiện giám sát các hành động khắc phục, phòng ngừa.
- Tổ chức triển khai hoạt động cải tiến hệ thống chất lượng, an ninh thông tin theo định hướng phát triển chung của công ty và phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS, ITSM.
- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình. 
- Thực hiện các công việc được giao khác.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính hoặc tương đương tại các trường Đại học trong nước có chuyên ngành liên quan, hoặc tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở VN và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. 
Kinh nghiệm:  
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Có kinh nghiệm về triển khai, duy trì ít nhất một trong các tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống công nghệ thông tin: ISO 27001: 2013 /  ISO 9001: 2015 / ITSM / PCI DSS.
- Có kinh nghiệm đánh giá nội bộ.
Năng lực chuyên môn: 
- Có khả năng viết và quản lý tài liệu (chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn…).
- Có khả năng triển khai, kiểm soát và đánh giá các quá trình.
- Có khả năng xây dựng các chỉ tiêu, thực hiện việc đo lường và báo cáo.
- Có khả năng quản lý rủi ro công nghệ thông tin.
- Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cáo năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc hiệu quả: 
- Có khả năng đọc tài liệu bằng Tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình thực hiện công việc.
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng đàm phán/thuyết phục.
- Kỹ năng thuyết trình.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định.
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
- Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:
- Sức khỏe: tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…
- Có chứng chỉ đánh giá nội bộ, chứng chỉ đánh giá viên trưởng ISO 9001: 2015, ISO 27001:2013, CoBIT…

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN – CV3 (Mã: GP.PM.CV3)
Phòng: Giải pháp
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Xây dựng, tiêu chuẩn hóa các quy trình, quy định… về quản lý dự án
Điều phối và chịu trách nhiệm thiết lập các thông lệ, phương pháp quản lý dự án tốt nhất của Napas (bao gồm các quy trình quản lý dự án, các bảng biểu, các công cụ và cách thức phân loại dự án). Tiến hành cải tiến liên tục đối với các công cụ, cung cấp sự hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi trong phạm vi rộng, tư vấn và hỗ trợ cho các quản lý dự án về việc sử dụng công cụ này.
Thu thập, phát triển và rà soát kế hoạch khung dự án, các hạng mục của dự án, báo cáo thực hiện quy trình và các bảng biểu quản lý dự án tại Napas.
Tư vấn, hỗ trợ các quản lý dự án trong việc áp dụng, triển khai quy trình quản lý dự án và các kinh nghiệm thực hiện. Đảm bảo giám sát trong quá trình: thành lập dự án; tiến hành khởi động dự án; quản lý rủi ro của dự án; quản lý sự thay đổi, quản lý phát sinh trong quá trình triển khai; đảm bảo chất lượng trong việc lập kế hoạch, lập dự toán và lên lịch trình; theo dõi và kiểm soát dự án; báo cáo và rà soát dự án, đánh giá kết quả và tổng hợp kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án.
Đề xuất các chính sách và các tiêu chuẩn của quản lý dự án, trình PMO Head xem xét và phê duyệt.
Hỗ trợ các quản lý dự án (khi cần) trong các hoạt động quan trọng của dự án (khởi động dự án, các kế hoạch quản lý rủi ro dự án, cung cấp và chuyển giao kinh nghiệm/bảng biểu/công cụ cho quản lý dự án.
Theo dõi, đánh giá quá trình quản lý dự án
Theo dõi tiến độ dự án thông qua việc phân tích, xem xét và đánh giá các báo cáo tổng hợp triển khai dự án. Ưu tiên các dự án trọng điểm và có rủi ro cao.
Phân tích và hỗ trợ thực hiện báo cáo quản lý dự án thông qua việc thu thập và tiến hành báo cáo trạng thái dự án, thiết lập các dữ liệu/công cụ để phân tích, đưa ra các báo cáo về kết quả phân tích phục vụ cho các báo cáo chuyên môn và báo cáo tuân thủ hàng quý cho KSTT.
Xem xét các báo cáo tổng hợp và kế hoạch triển khai của quản lý dự án để trao đổi, phát hiện ra các phát sinh, các rủi ro có thể xảy ra.
Lưu trữ hồ sơ dự án
Thiết lập và duy trì  kho dữ liệu dự án tập trung và các hạn mức tiêu chuẩn (norm),  lưu trữ các dữ liệu dự án, các dữ liệu/chỉ tiêu đo lường, các báo cáo quản lý, các bằng chứng và biên bản bàn giao.
Thiết lập một quy trình cho việc bảo trì/cập nhật kho dữ liệu dự án tập trung và các hạn mức tiêu chuẩn (norm) cấp công ty và khối.
Đào tạo kiến thức, kinh nghiệm quản lý dự án
Phối hợp với HCQTNS để xây dựng lộ trình đào tạo, chuyển giao kinh nghiệm quản lý dự án.
Tham gia đào tạo quản lý dự án (khi có yêu cầu).
Đào tạo các quản lý dự án thông qua việc chuyển giao, trao đổi về quy trình/công cụ và các bảng biểu phục vụ cho quản lý dự án.
Đảm bảo việc ứng dụng các công cụ quản lý dự án với các quản lý dự án, trưởng bộ phận chuyên môn và các thành viên tham gia dự án.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu tuyển dụng 
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Ngân hàng.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong các dự án ứng dụng CNTT.
Năng lực chuyên môn: 
Có hiểu biết chung về Napas.
Có kiến thức sâu về quản lý dự án trong doanh nghiệp.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất mới, phức tạp, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc: 
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp sử dụng bảng biểu, word/excel.
Có kỹ năng làm việc độc lập, cũng như tổ chức, quản lý hoạt động của nhóm.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thiết lập mối quan hệ, thương thuyết, đàm phán.
Có khả năng giải quyết vấn đề, sắp xếp công việc khoa học.
Có tư duy logic/tích cực.
Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu. 
Chịu được áp lực công việc.
Thái độ/Hành vi: 
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
Có ý thức cao trong việc bảo mật thông tin.
Trung thực, thẳng thắn, thân thiện; thái độ hòa nhã, có tinh thần học hỏi.
Sức khỏe tốt.

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ KỸ THUẬT – CV1 (Mã: GP.KT.CV1)
Phòng: Giải pháp
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Đảm nhận vị trí tester, tham gia vào các phát triển phần mềm. 
- Nghiên cứu tài liệu đặc tả, viết kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử. 
- Lập kế hoạch test.
- Thực hiện test các phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng.
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test.
- Tổng hợp và báo cáo kết quả test.
- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Nghiên cứu các tool mới phục vụ công việc: tool test, tool hỗ trợ công việc…
- Thực hiện các công việc được giao khác.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, toán tin, ngân hàng, tài chính hoặc tương đương tại các trường Đại học trong nước có chuyên ngành liên quan, hoặc tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài có uy tín tại các nước phát triển hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở VN và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. 
Kinh nghiệm:  
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử.
- Hiểu việc lập các kế hoạch test và thiết kế các testcase, dữ liệu test và thực hiện test.
- Có kinh nghiệm tracking lỗi, báo cáo kết quả test.
Năng lực chuyên môn: 
- Có khả năng viết tài liệu hướng dẫn. 
- Có khả năng lập các kế hoạch test và thiết kế các testcase, dữ liệu test.
- Có khả năng sử dụng tool test để test theo kịch bản.
- Có khả năng tracking lỗi.
- Có khả năng báo cáo kết quả test.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cáo năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc hiệu quả: 
- Có khả năng đọc tài liệu bằng Tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng đàm phán/thuyết phục.
- Kỹ năng thuyết trình.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Có tư duy logic/tích cực.
- Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
- Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
- Tuân thủ các quy định. 
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp. 
- Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:
- Sức khỏe: tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…
- Có kinh nghiệm test phần mềm tài chính, thanh toán, ATM/POS…

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ MUA SẮM – CV2 (Mã: GP.ĐTMS.CV2)
Phòng: Giải pháp
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
Kiểm tra, rà soát hồ sơ đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ của Công ty.
Tham gia đóng góp xây dựng quy trình, quy định liên quan công việc trực tiếp được giao.
Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kỹ thuật.
Chứng chỉ đào tạo khác: Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp, thực hiện công tác đấu thầu trong đầu tư mua sắm hàng hóa, dịch vụ.
Ưu tiên ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mua sắm tại Công ty, Tổng Công ty có vốn Nhà nước.
Năng lực chuyên môn: 
Nắm chắc, hiểu biết rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đấu thầu, mua sắm. 
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc: 
Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn. 
Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
Có kỹ năng thuyết trình tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Thái độ/Hành vi: 
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống hòa đồng, lành mạnh.
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
Sức khỏe: Tốt.
Ngoại hình: ưa nhìn.

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – CV2 (Mã: DVCM.PTUD.CV2)
Phòng: Dịch vụ chuyển mạch
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch xử lý các giao dịch chuyển mạch thẻ Visa/Master/JCB.
Tham gia triển khai dự án liên quan đến các hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/Master/JCB/DFS theo phân công của tổ dự án.
Giám sát và hỗ trợ kiểm thử chứng thực kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế.
Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm của các tổ chức thẻ quốc tế, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.
Vận hành, tích hợp và nâng cấp các hệ thống ứng dụng thanh toán thẻ, các hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/Master/JCB/DFS.
Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng Dịch vụ chuyển mạch.
Yêu cầu:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
Kiến thức/Kinh nghiệm: 
Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng.
Có kỹ năng lập trình tốt.
Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm và hiểu biết về ISO 8583; Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
Năng lực chuyên môn
Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý các vấn đề ở mức độ vừa và khó trong quá trình quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có khả năng làm việc nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
Có kỹ năng thuyết trình.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có tư duy logic/tích cực.
Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – CV1 (Mã: DVCM.PTUD.CV1)
Phòng: Dịch vụ chuyển mạch
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Tham gia triển khai dự án liên quan đến các hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/Master/JCB/DFS theo phân công của tổ dự án.
Giám sát và hỗ trợ kiểm thử chứng thực kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế.
Đọc hiểu các tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản yêu cầu cập nhật hàng năm của các tổ chức thẻ quốc tế, phối hợp với nhà thầu triển khai các bản cập nhật.
Vận hành, tích hợp và nâng cấp các hệ thống ứng dụng thanh toán thẻ, các hệ thống kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế Visa/Master/JCB/DFS.
Tham gia phát triển/tích hợp các ứng dụng trên nền tảng Java/.Net/C++.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng Dịch vụ chuyển mạch.
Yêu cầu:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các ngành kỹ thuật công nghệ tương đương.
Kiến thức/Kinh nghiệm: 
Có kỹ năng lập trình tốt.
Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net hoặc C++.
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin/tài chính ngân hàng; kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…); Có kiến thức, kinh nghiệm về Linux, HP-Unix, AIX, HSM…; Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm.
Năng lực chuyên môn
Có hiểu biết về các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành/ít phức tạp đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
Có khả năng xử lý công việc mới phát sinh ở mức độ vừa phải/chấp nhận được, có thể thấp hơn so với kỳ vọng.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có khả năng làm việc nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
Có kỹ năng thuyết trình.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có tư duy logic/tích cực.
Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành Ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG – CV2 (Mã: QTHT.HTM.CV2)
Phòng: Quản trị hệ thống
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Hoạch định topo mạng, địa chỉ IP hệ thống mạng WAN, LAN, wifi, Internet của Công ty.
Liên hệ  thống nhất phương thức kết nối, ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ. 
Hỗ trợ phối hợp các ngân hàng, đối tác thực hiện cấu hình mạng truyền thông. 
Mở đóng kết nối đối với các máy chủ của ngân hàng đối tác, các kết nối mạng LAN, wifi, internet... 
Quản trị, đảm bảo kết nối internet cho các dịch vụ của công ty
Cài đặt, cấu hình kiểm soát truy cập trên các thiết bị bảo mật chuyên dụng như Firewall Firewall NG, đảm bảo an toàn cho hạ tầng công nghệ thông tin 
Cài đặt, cấu hình các thiết bị Router, Switch
Quản trị phần mềm cảnh báo sự cố đường truyền
Theo dõi đánh giá hiệu năng đường truyền và lập báo cáo về chất lượng đường truyền.
Theo dõi đánh giá hiệu năng thiết bị mạng, lập báo cáo về chất lượng mạng.
Phối hợp các bên xử lý sự cố đường truyền, sự cố mạng.
Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách CNTT.
Tham gia các dự án của phòng và của công ty
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn (áp dụng bắt buộc đối với ứng viên chỉ có 2 năm kinh nghiệm và là lợi thế với ứng viên từ 3 năm kinh nghiệm trở lên):
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương tại một trong các Trường sau: ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia, ĐH FPT, ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp, ĐH Hà Nội, ĐH Mở, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Mỏ Địa chất, ĐH Thủy Lợi, ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, các trường Đại học nước ngoài có uy tín hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
Chứng chỉ đào tạo khác: Có các chứng chỉ chuyên môn quản trị mạng, firewall như  CCNA, CCNP,CCSP... là một lợi thế.
Kiến thức/Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Năng lực chuyên môn:
Có kiến thức tốt về các giao thức mạng (TCP, UDP, SSL/TLS, FTP, SSH…), phương thức thiết lập kết nối và trạng thái kết nối truyền thông.
Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai về Routing, switching, NAT…
Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị các hệ thống Firewall/NG-Firewall
Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị các hệ thống Router, Switch
Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai VPN, IPsec
Có kiến thức về Software Define Network.
Có kinh nghiệm triển khai ACI, Software Define Network … là một lợi thế
Kỹ năng làm việc: 
Trình độ Tiếng Anh: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
Nắm rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm ở mức độ tốt.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Thái độ/Hành vi: 
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh 
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
Sức khỏe: Tốt.
Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc đi công tác xa khi có yêu cầu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức như ngân hàng, trung gian thanh toán…

KHỐI NGHIỆP VỤ
CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ DỊCH VỤ 247 – CV1 (Mã: TTHTDV.247.CV1)
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Công tác hỗ trợ dịch vụ 24/7
Tiếp nhận, phân loại và tổ chức theo dõi quá trình xử lý yêu cầu hỗ trợ.
Trực tiếp xử lý các yêu cầu liên quan đến kiểm tra tình trạng giao dịch, tình trạng dịch vụ.
Cập nhật, theo dõi tiến độ xử lý các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ.
Tổ chức thông báo cho ngân hàng thành viên/ đối tác kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống, dịch vụ.
Lập và gửi báo cáo hỗ trợ dịch vụ khi có yêu cầu.
Công tác giám sát, hệ thống dịch vụ 24/7
Thực hiện công tác giám sát hệ thống, dịch vụ công ty 24/7 
+ Giám sát qua hệ thống monitor.
+ Giám sát qua hệ thống cảnh báo.
+ Giám sát qua các báo cáo, dữ liệu giao dịch.
+ Các hệ thống, công cụ giám sát khác.
Phân tích lỗi trong quá trình giám sát, phối hợp với các bộ phận liên quan xác minh vấn đề bất thường phát hiện qua giám sát hoặc phản ánh từ nội bộ, khách hàng.
Công tác phối hợp xử lý sự cố:
Tiếp nhận thông báo sự cố từ các hệ thống giám sát, khách hàng, đối tác, các phòng ban nội bộ.
Lập và gửi thông báo sự cố.
Điều phối quá trình xử lý sự cố.
Cập nhật, theo dõi tiến độ xử lý sự cố.
Lập và gửi các báo cáo xử lý sự cố khi có yêu cầu.
Xử lý sự cố Level 1 ( xử lý theo quy trình, tài liệu hướng dẫn).
Công tác Vận hành các hệ thống, ứng dụng, công cụ giám sát thực hiện theo quy trình.
Ghi nhật ký công việc, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh.
Đưa ra các ý kiến đề xuất cải thiện hệ thống, quy trình hỗ trợ dịch vụ.
Đưa ra các ý kiến đề xuất cải thiện hệ thống, quy trình giám sát dịch vụ và xử lý sự cố.
Thực hiện công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

Yêu cầu tuyển dụng
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, kinh tế tại các Trường ĐH Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Hà Nội, ĐH Mở, ĐH FPT, ĐH Xây dựng, ĐH Công Nghệ, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, ĐH Thương mại,… hoặc liên kết đào tạo với trường Đại học ở Việt Nam và cấp bằng Đại học hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
Kiến thức/Kinh nghiệm, năng lực chuyên môn 
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến vị trí đang tuyển dụng.
Có hiểu biết tổng thể về Napas và các dịch vụ công ty cung cấp; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Có hiểu biết về thẻ và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (dịch vụ chuyển mạch thẻ  qua ATM/POS, dịch vụ Mobile banking, dịch vụ Internetbanking, dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến,  dịch vụ chuyển tiền …) 
Có hiểu biết về công tác hỗ trợ dịch vụ, công tác giám sát, xử lý sự cố và công tác vận hành dịch vụ.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của công ty.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy trình liên, tài liệu nghiệp vụ, tài liệu  hướng dẫn liên quan đến công việc được giao.
Có tư duy logic, có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Có khả năng tập trung, chịu được áp lực công việc.
Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, Linux.
Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Kỹ năng làm việc: 
Kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng qua điện thoại, email.
Trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc..
Có khả năng làm việc độc lập, tuân thủ quy trình.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kiên trì, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Có tư duy logic/tích cực.
Có khả năng phối hợp nhóm.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Thái độ/Hành vi:
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Đoàn kết, hòa đồng với đồng nghiệp.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
Sức khỏe: Tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao.
Làm việc theo ca 24/7 và theo yêu cầu của công ty. Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc yêu cầu khác khi có yêu cầu.

KHỐI QUẢN TRỊ
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN – CV2 (Mã: TCKT.KT.CV2)
Phòng: Tài chính kế toán
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích văn bản pháp luật:
Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các văn bản liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh của Công ty (không hạn chế các nghiệp vụ liên quan đối tác nước ngoài).
Nắm bắt, chọn lọc để kịp thời triển khai áp dụng theo các văn bản mới, sửa đổi, bổ sung.
Tham gia các khóa học chính sách mới để cập nhật các nghị định thông tư mới.
Sắp xếp, lưu trữ, quản lý văn bản pháp luật theo hệ thống.
Công tác xây dựng quy chế, quy trình, quy định của Công ty:
- Tham gia xây dựng ý kiến các quy chế, quy trình, quy định của Công ty.
-    Nghiên cứu, đóng góp xây dựng ý kiến vối các quy định liên quan đến công tác quản trị, hợp đồng kinh tế và các hoạt động khác của Công ty.
- Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan.
Công tác kế toán:
1. Kế toán quản lý, theo dõi tài sản cố định (TSCĐ), công cụ dụng cụ (CCDC)
Nắm vững các quy định về TSCĐ, CCDC (Nghị định, thông tư hướng dẫn…).
-     Ghi nhận tăng, giảm TSCĐ, CCDC theo quy định của Pháp luật.
-     Hạch toán, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC theo đúng nguyên tắc.
-     Kiểm tra, kiểm soát và cập nhật tình hình các bộ hồ sơ mua sắm TSCĐ.
- Lập các báo cáo tổng hợp, chi tiết liên quan đến TSCĐ, CCDC.
- Tham gia các tổ kiểm kê, thanh lý TSCĐ theo phân công.
-    Hạch toán sổ kế toán, quản lý chứng từ và lưu trữ tài liệu liên quan phần hành chi tiết được phân công.
2. Triển khai, hạch toán, theo dõi các dịch vụ liên quan đến dịch vụ công 
- Nắm bắt các hợp đồng liên quan đến dịch vụ công, lập lệnh, hạch toán, theo dõi công nợ chi tiết.
- Khai báo các thông tin khách hàng mới và cập nhật các thay đổi liên quan.
- Chốt sổ ngân hàng và theo dõi tình hình thanh toán phí, thu hồi hóa đơn.
- Thống kê số liệu, lập báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.
Hỗ trợ công tác đầu tư, dự án:
Hỗ trợ tham gia các tổ dự án (theo yêu cầu).
Lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán (theo yêu cầu).
Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.
Nghiên cứu, nắm bắt các dịch vụ phát triển của Công ty, tổng hợp và đào tạo nội bộ  phòng TCKT.
Yêu cầu tuyển dụng 
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiêp đại học chuyên ngành TCKT loại khá trở lên.  
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCKT.
Ưu tiên các ứng viên đã, đang làm kiểm toán, kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước, có kinh nghiệm tiếp các đoàn kiểm tra.
Năng lực chuyên môn: 
Có hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan đến Tài chính – Kế toán –Thuế. 
Có hiểu biết chung về Napas.
Am hiếu lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.
Có khả năng xử lý tốt đối với các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của Công ty.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng sáng tạo.
Kỹ năng làm việc: 
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh.
Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Có khả năng sắp xếp công việc khoa học.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có tư duy logic/tích cực.
Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin.
Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu. 
Chịu được áp lực công việc.
Thái độ/Hành vi: 
Có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Có ý thức cao trong việc bảo mật thông tin.
Chỉn chu, cẩn thận, kiên trì, ngăn nắp, hệ thống.
Trung thực, thẳng thắn, thân thiện; thái độ hòa nhã, có tinh thần học hỏi.
Sức khỏe tốt.

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ - CV2 (Mã: KSTT.CV2)
Phòng: Kiểm soát tuân thủ
Lĩnh vực: Kiểm tra tuân thủ
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Nghiên cứu, cải tiến quy trình kiểm tra tuân thủ cho phù hợp với hoạt động của Phòng và hoạt động của các Phòng ban trong Công ty. 
Thực hiện việc xây dựng kế hoạch kiểm tra tuân thủ định kỳ hoặc đột xuất các khối/phòng ban.
Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.
Hướng dẫn, tư vấn, cảnh báo các vấn đề tuân thủ bao gồm cả việc tuân thủ quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan đến mọi mặt hoạt động của Công ty.
Thực hiện phân tích báo cáo, thông tin về các hành vi vi phạm tuân thủ, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của vi phạm tuân thủ.
Thực hiện việc rà soát và tham gia ý kiến các quy chế/quy định/chính sách/quy trình và văn bản khác của Khối/phòng trong Công ty.
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình (nếu có) trong quá trình kiểm tra đánh giá các Khối/phòng trong Công ty theo kế hoạch đề ra.
Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị trong các báo cáo kiểm tra tuân thủ.
Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến kiểm soát nội bộ, kiểm tra tuân thủ và pháp chế.
Năng lực chuyên môn: 
Có hiểu biết về các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc: 
Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn. 
Có khả năng làm việc nhóm, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
Có kỹ năng thuyết trình.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có tư duy logic, tích cực.
Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
Thái độ/Hành vi: 
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh.
Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác: 
Sức khỏe: Tốt.
Ngoại hình: ưa nhìn.

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ MUA SẮM - CV2 (Mã: HCQTNS.ĐTMS.CV2)
Phòng: Hành chính quản trị nhân sự
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
Kiểm tra, rà soát hồ sơ đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ của Công ty.
Tham gia đóng góp xây dựng quy trình, quy định liên quan công việc trực tiếp được giao.
Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.
Yêu cầu tuyển dụng:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, xây dựng, công trình.
Chứng chỉ đào tạo khác: Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
Kiến thức/Kinh nghiệm:  
Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ.
Ưu tiên ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mua sắm tại Công ty, Tổng Công ty có vốn Nhà nước.
Năng lực chuyên môn: 
Nắm chắc, hiểu biết rõ các quy định, quy trình nội bộ, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đấu thầu, mua sắm. 
Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất phức tạp, linh hoạt đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Có khả năng xử lý tốt các công việc mới phát sinh.
Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc: 
Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.
Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ.
Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
Có kỹ năng thuyết trình tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tư duy logic, tích cực.
Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
Thái độ/Hành vi: 
Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp.
Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống hòa đồng, lành mạnh.
Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên: 
Sức khỏe: Tốt.
Ngoại hình: ưa nhìn.
-----------------------
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận. 
Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây: 
- Thu nhập bổ sung, khen thưởng căn cứ hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV; 
- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...
- Hỗ trợ ăn trưa;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Quà tặng ấn tượng nhân dịp sinh nhật cá nhân;   
- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding sôi động, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển. 
- Nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước.

-----------------------
 THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:
- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển  như sau:
Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: NCPTSP.TN-Nguyễn Văn A-1985
- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.
- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.
- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hạnh Dung, Tel: 04.3936.1818 – ext 126 Email: tuyendung@napas.com.vn

-----------------------
GIỚI THIỆU VỀ NAPAS:
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt nam (NAPAS) được thành lập vào năm 2004, đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) kể từ ngày 04/02/2016, trên cơ sở sáp nhập với Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink để xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Là đơn vị xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông lớn nhất của NAPAS là Ngân hàng Nhà nước, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty.

NAPAS hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 17.000 máy ATM, 270.000 máy POS, 300 doanh nghiệp thanh toán điện tử trong các lĩnh vực hàng không, viễn thông, khách sạn, du lịch; phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ của 46 ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Các sản phẩm dịch vụ chính được NAPAS cung cấp bao gồm:
Dịch vụ chuyển mạch thẻ nội địa
Dịch vụ Cổng Thanh toán
Dịch vụ chuyển mạch thẻ quốc tế
Dịch vụ hỗ trợ  Thu hộ, Chi hộ điện tử
Dịch vụ thanh toán và bù trừ điện tử
Dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7
Dịch vụ Kiểm tra tính đáp ứng tiêu chuẩn VCCS

Với tuyên ngôn thương hiệu “Một kết nối. Mọi thanh toán”, NAPAS đã và đang phối hợp với các ngân hàng, các đối tác, các tổ chức chuyển mạch quốc tế cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số hóa tiên tiến nhất trên thế giới như giải pháp thanh toán Tokenization, QRCode; ...

“Sự tiện lợi và hiện đại” làm kim chỉ nam để NAPAS cùng với các ngân hàng, đối tác hướng tới cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán đa dạng, đạt chuẩn quốc tế; đem lại nhiều lợi ích và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam